Brexits påverkan på körkortsområdet

Brexit påverkar hela EU och bland annat dig som har brittiskt körkort i Sverige.

Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien.

Förändrade regler för körkort utfärdade i Storbritannien

Regeringen har beslutat att personer som har körkort från Storbritannien ska kunna använda körkortet i Sverige, även om personen har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.

För att underlätta för personer med brittiska körkort att bo, arbeta och studera i Sverige har regeringen beslutat om ett undantag i körkortslagen. Det innebär att personer som innehar körkort från Storbritannien nu inte behöver ansöka om svenskt körkort efter ett år, utan kan fortsätta använda sina körkort. Beslutet inkluderar även körkort utfärdade i Färöarna.

Ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2021.

Utbyten av brittiska körkort till svenska kan inte göras efter 1 januari 2021. Det finns dock ett lagförslag om att detta ska vara möjligt från den 1 juli 2021.

Mer information om körkort och Brexit finns också att läsa på www.gov.uk/brexit

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!