Brexits påverkan på körkortsområdet

Brexit kommer att påverka hela EU och bland annat dig som har brittiskt körkort i Sverige.

Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod under vilken det mesta i praktisk mening fortsätter som nu. Därefter är det tänkt att den framtida relationen ska ta vid.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Ramarna för den framtida förbindelsen har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kommer inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

 

Påverkan inom körkortsområdet

Alla regler som gäller inom körkortsområdet kommer vara oförändrade minst till och med 2020-12-31. Det gäller både brittiska körkort i Sverige och svenska körkort i Storbritannien. 

Vilka regler som gäller därefter ska förhandlas under övergångsperioden.

Mer information om brexit finns också att läsa på www.gov.uk/brexit

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!