Brexits påverkan på import och export av fordon

Brexit kommer att påverka hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning. Det här kommer bland annat att påverka dig som importerar eller exporterar fordon. 

EU:s stats- och regeringschefer har den 10 april beslutat att gå med på att förlänga Storbritanniens förhandlingsperiod. Storbritanniens utträde ur EU skjuts upp för att Storbritannien ska kunna godkänna utträdesavtalet. Landet har därmed till och med 31 oktober på sig att godkänna utträdesavtalet. Om avtalet godkänns tidigare lämnar landet EU följande månad.

Brexit – vad innebär det vid fordonsimport?

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal, kommer alla de tullbestämmelser som gäller fordonsimport från tredje land även att gälla fordon som importeras från Storbritannien.

Läs mer om Fordonsimport och ursprungskontroll.

Läs mer om förtullning på Tullverkets webbplats.

Vad gäller vid fordonsexport?

Vid export av fordon till Storbritannien behöver du tänka på att fordonet lämnar EU och EES. Export till Storbritannien blir export till tredje land i och med brexit om det inte finns något utträdesavtal.

Läs mer om Export och tillfällig registrering.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!