Brexits påverkan på import och export av fordon

Brexit kommer att påverka hela EU. Det här kommer bland annat att påverka dig som importerar eller exporterar fordon. 

Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod under vilken det mesta i praktisk mening fortsätter som nu. Därefter är det tänkt att den framtida relationen ska ta vid.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Ramarna för den framtida förbindelsen har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kommer inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

Brexit – vad innebär det vid fordonsimport?

Det är ännu inte klart om det kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Om det inte finns något utträdesavtal, kommer alla de tullbestämmelser som gäller fordonsimport från tredje land även att gälla fordon som importeras från Storbritannien.

Läs mer om Fordonsimport och ursprungskontroll.

Läs mer om förtullning på Tullverkets webbplats.

Vad gäller vid fordonsexport?

Vid export av fordon till Storbritannien behöver du tänka på att fordonet lämnar EU och EES. Export till Storbritannien blir export till tredje land i och med brexit om det inte finns något utträdesavtal.

Läs mer om Export och tillfällig registrering.