Brexit

Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka vägtrafiken, luftfarten, sjöfarten och järnvägen i Sverige på olika sätt. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som vi har kopplat till Brexit.

Den 12 april eller senast den 22 maj förväntas Storbritannien lämna EU. Det här kommer att påverka hela EU och vi vet ännu inte i vilken omfattning.

Förhandlare från båda parter har kommit överens om ett utträdesavtal som har godkänts av EU-ländernas stats- och regeringschefer. Om avtalet godkänns före den 30 mars 2019 kommer Storbritannien under en övergångsperiod som sträcker sig fram till den 31 december 2020, omfattas av EU:s regelverk precis som tidigare. Det ger tid att förhandla hur förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden. Om det inte sker kommer det att bli en så kallad no deal-brexit och Storbritannien blir ett tredje land i relation till EU över en natt.

Oavsett om det blir en brexit med ett utträdelseavtal eller inte kommer Storbritannien i framtiden inte ha samma förbindelser med EU som en EU-medlemsstat. Därför behöver både allmänhet och myndigheter förbereda sig inför utträdet.

Nyheter

190219 Begränsningar för brittiska bolag att flyga fritt i EU 

190201 Brexit kan göra brittiska körkort ogiltiga i Sverige

181105 Så påverkar en hård brexit luftfarten

Vägtrafik

Brexits påverkan på körkortsområdet

Byta ut ett körkort från ett EES-land till ett svenskt

Luftfart

Brexits påverkan på luftfarten

EASA informerar om brexit

Hearing om brexit och påverkan på luftfarten

Rapporter

Brexit - Vad kan utträdet innebära och hur bör Transportstyrelsen förbereda sig?

Brexit and civil aviation - summary

En rapport om konsekvenserna för svensk luftfart vid en hård brexit