Brexit

Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka vägtrafiken, luftfarten, sjöfarten och järnvägen i Sverige på olika sätt. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som vi har kopplat till Brexit.

EU:s stats- och regeringschefer har den 10 april 2019 beslutat att gå med på att förlänga Storbritanniens förhandlingsperiod. Storbritanniens utträde ur EU skjuts upp för att Storbritannien ska kunna godkänna utträdesavtalet.

Landet har till och med den 31 januari 2020 på sig att godkänna utträdesavtalet. Om avtalet godkänns tidigare lämnar landet EU följande månad.

Om utträdesavtalet godkänns kommer Storbritannien under en övergångsperiod som sträcker sig fram till den 31 december 2020, med en möjlig förlängning till december 2022, omfattas av EU:s regelverk precis som tidigare. Det ger tid att förhandla hur förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska se ut i framtiden. Om det inte sker kommer det att bli en så kallad no deal-brexit och Storbritannien blir ett tredje land i relation till EU över en natt.

Oavsett om det blir en brexit med ett utträdelseavtal eller inte kommer Storbritannien i framtiden inte ha samma förbindelser med EU som en EU-medlemsstat. Därför behöver både allmänhet och myndigheter förbereda sig inför utträdet.

Nyheter

190219 Begränsningar för brittiska bolag att flyga fritt i EU 

181105 Så påverkar en hård brexit luftfarten

Vägtrafik

Brexits påverkan på körkortsområdet inklusive yrkestrafik

Byta ut ett körkort från ett EES-land till ett svenskt

Luftfart

Brexits påverkan på luftfarten

Hearing om brexit och påverkan på luftfarten

Information regarding licence and medical certificate transfer for pilots

Rapporter

Brexit - Vad kan utträdet innebära och hur bör Transportstyrelsen förbereda sig?

Brexit and civil aviation - summary

En rapport om konsekvenserna för svensk luftfart vid en hård brexit

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!