Trafiksäkerheten i Sverige

"Trafiksäkerheten i Sverige" är Transportstyrelsens trafikslagsövergripande årsstatistik över omkomna och allvarligt skadade.

2021

Ingen rapport togs fram för den preliminära olycksstatistiken 2020. Här nedan är istället länkar till de pressmeddelanden vi gått ut med.

Få omkomna i vägtrafiken 2020

27 personer omkom till sjöss 2020

Fem personer omkom inom allmänflyget 2020

81 personer omkom i spårtrafiken 2020

2020

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär statistik över omkomna och allvarligt skadade i vägtrafik, spårtrafik, sjöfart och luftfart 2019

2019

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2018

2018

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2017

2017

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2016

2016

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2015

2015

Trafiksäkerheten i Sverige - internationell utblick

Trafiksäkerheten i Sverige - medicinska krav

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2014

2014

Trafiksäkerheten i Sverige tertial 2 - att lära av händelser och olyckor

Trafiksäkerheten i Sverige tertial 1 - trötta förare i transportsystemet

Trafiksäkerheten i Sverige - preliminär olycksstatistik för 2013

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!