Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för åtgärder och arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen.

Rådet består av chefer för 18 myndigheter, däribland Transportstyrelsen. Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.

Här kan du läsa mer om Miljömålsrådet.

Samverkansåtgärder inom Miljömålsrådet

Miljömålsrådet har beslutat om en rad åtgärder som de olika myndigheter ska utföra i samverkan. Syftet är att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Här presenteras de avslutade samverkansåtgärder som Transportstyrelsen drivit.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!