Tipsa om misstankar om korruption, mutor eller jäv

Om du misstänker korruption, mutor eller jäv hos Transportstyrelsen kan du tipsa om det. Du kan välja att vara anonym.

Vad kan du uppmärksamma oss på?

Visslarsystemet är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter inom Transportstyrelsen. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott som Transportstyrelsen gör sig skyldig till eller säkerhetsrisker i Transportstyrelsens arbetsmiljö.

Ett visslarsystem är inte till för att anmäla mindre förseelser eller för att framföra allmänt missnöje och klagomål.

Observera att du endast ska använda den här kontaktvägen för ärenden som är kopplade till misstankar om korruption, mutor eller jäv inom Transportstyrelsen. Om du har annan information eller behov av kontakt med Transportstyrelsen så ska du använda något av våra kontaktformulär.

Hur hanteras det inskickade materialet

Transportstyrelsen har valt att ta hjälp av ett externt företag, 2Secure, som tar emot anmälan. Du kan lämna in anmälan via tre kanaler:

Webbplats

Gå till webbplatsen https://wb.2secure.se där du måste ha företagskoden för att kunna lämna uppgifter. Företagskod för Transportstyrelsen är jst936. 

E-postadress

Maila in ärendet till adressen wb@2secure.se

Postadress

Skriv ett brev och sänd till:
2Secure
Box 34037
SE100 26 Stockholm. 

Ange att ärendet gäller Transportstyrelsen om du anmäler via e-post eller brev. Alla uppgifter som inkommer tas på allvar och hanteras av en utsedd handläggare. 

Observera!

Observera att du inte kan använda den här kontaktvägen för andra typer av ärenden, t ex för att lämna synpunkter på ett ärende som handläggs för din räkning eller få kontakt med en handläggare. Eftersom anmälan går till en extern part, 2Secure, har de inga möjligheter att hjälpa till med sådan information. 

Om du har annan information eller behov av kontakt med Transportstyrelsen så ska du använda något av våra kontaktformulär.

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge namn och kontaktinformation i din anmälan. Om du lämnar personrelaterad information tar 2Secure bort den innan de skickar anmälan vidare till Transportstyrelsen. Den ursprungliga anmälan finns kvar hos 2Secure.

Eftersom Transportstyrelsen är en statlig myndighet betraktas en anmälan som kommer in till Transportstyrelsen som allmän handling och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Även en anmälan som kommer in till Transportstyrelsens samarbetspartner 2Secure kan vara att betrakta som en allmän handling

Observera att du inte kan använda den här kontaktvägen för andra typer av ärenden, t ex för att lämna synpunkter på ett ärende som handläggs för din räkning eller få kontakt med en handläggare. Eftersom anmälan går till en extern part, 2Secure, har de inga möjligheter att hjälpa till med sådan information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!