Stöd som medarbetare

Som medarbetare på Transportstyrelsen är du med och formar din roll redan från start bland annat genom ett introduktionsprogram om fyra delar där du lär känna Transportstyrelsen och blir en del av arbetsgemenskapen.

Du har återkommande utvecklingssamtal med din chef som syftar till att skapa goda förutsättningar för att lyckas med dina arbetsuppgifter och att forma en plan för din utveckling i yrkesrollen.

Interna utbildningar – en möjlighet till vidareutveckling

På Transportstyrelsen finns det många sätt att utvecklas på, du kan bredda och fördjupa dig genom olika roller inom din specifika yrkesinriktning men också välja olika inriktningar så som exempelvis internationellt arbete, utredningsarbete eller ledarskap. Det finns ett brett utbud av interna utvecklingsinsatser, över 50 aktiviteter i vår utbildningskatalog, och du kan välja att utvecklas på det sätt som passar dig bäst, genom exempelvis lärarledd utbildning, webbaserade utbildningar, professionella nätverk, fadderskap med mera.

På Transportstyrelsen arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö, där din och dina kollegors hälsa och trivsel är i fokus. Du är som medarbetare aktiv i att forma den gemensamma arbetsmiljön och det finns stöd genom olika utbildningar inom ett hållbart arbetsliv eller individuellt stöd i olika situationer. Du kan exempelvis välja mellan flera olika aktiviteter inom jämställdhet och mångfaldsområdet, där du kan inspireras och lära mer genom föreläsningar och utbildningar, dialog på arbetsplatsträffar eller utvecklas i rollen som fadder, handledare eller mentor. 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!