Jobba inom it

Vill du varje dag jobba med it som påverkar 6,3 miljoner människors vardag? Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen hos oss.Lediga jobb


Vårt erbjudande

Hos oss får du chansen att jobba med och skapa system som verkligen har betydelse för framtiden och gör nytta dagligen för både privatpersoner och företag. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi pratar inte bara om framtiden – vi jobbar för att möjliggöra den. Tillsammans arbetar vi med unika arbetsuppgifter och system.

Det finns flera anledningar att jobba hos oss:

Påverka utvecklingen!

Hos oss använder vi den senaste tekniken där du och din förmåga att hitta lösningar bidrar till utvecklingen. Vi har ett arbetsklimat där dina idéer får ta form. Vi arbetar agilt, involverar medarbetarna och driver utvecklingen tillsammans.

Vi utvecklar vår it-infrastruktur och våra e-tjänster för att de ska bli ännu snabbare, bättre och enklare att använda. Det innebär att vi måste hitta nya arbetsformer – där du kan få vara med och påverka hur vi går vidare.

Stort ansvar!

It utgör ett viktigt stöd för verksamheten inom Transportstyrelsen. Därför ställs det höga krav på vårt arbete – det gör också att du som medarbetare ges ett stort ansvar.

Vi erbjuder en mängd e-tjänster för att göra vardagen enklare för privatpersoner och företag. Till de populäraste hör att beställa registreringsbevis, söka fordonsuppgifter, ställa av eller ställa på fordon eller att ansöka om körkortstillstånd. Våra it-system används av många företag inom till exempel bilhandeln, besiktningsbranschen, försäkringsbranschen men också av andra myndigheter. Vi gör det möjligt för dem att vara effektiva och använda sina resurser på bästa sätt.

Bli bäst!

Vi är en stor it-avdelning med cirka 250 medarbetare, vilket ger dig möjlighet att fokusera på de frågor du är bäst på men också att utbyta erfarenheter och kompetens med andra erfarna medarbetare inom alla områden. Här är det enkelt att bli inspirerad och motiverad, prova på nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Vår storlek gör att du kan växa och röra dig mellan olika delar inom myndigheten.

Läs mer om vad transportstyrelsen erbjuder dig som medarbetare.

Läs mer om det stöd du får som medarbetare.

Läs mer om "Digitalisering högprioriterat hos oss" - Framtidens Karriär It & Data

Läs mer om att arbeta som chef på Transportstyrelsen

Dina kollegor

Hos oss får du 2 000 kollegor, varav 250 jobbar inom it. Vi har alla olika bakgrund, erfarenhet och utbildning – det tycker vi är en styrka. Här får du inspireras av några av dem.

Det här innebär mitt jobb:

Jag jobbar som it-arkitekt på sektionen Integration Center inom avdelning It. Vi ser till att olika interna och externa system växlar data med varandra.
Till exempel så använder våra kunder som exempelvis Bilfirmor, Polisen, Skatteverket och så vidare använder olika tekniska lösningar och plattformar, och vi tar fram lösningförslag så att de olika tekniska lösningarna och plattformar kan utbyta information med varandra.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen

Att du tillhör ett stort och stabil sällskap, jag får jobba med teknikintresserade personer, har omväxlande arbetsuppgifter, har tillgång till kompetensutveckling och även möjlighet att bytta roll inom myndigheten.

Det här visste du inte om mitt jobb:

Att vi jobbar i grupp och det finns många spetskunskaper i grupper. Detta gör att man lätt får hjälp från varandra och känner aldrig sig ensam.

Därför vill jag bli din kollega:

Du kommer att ge mig en ny synvinkel på såna saker som numera är vardag för mig. Du kommer med erfarenheter som jag kan dra nytta av och jag kan vidareföra och dela mina erfarenheter och idéer med dig.

Det här innebär mitt jobb:

Jag jobbar som Servicedesktekniker på Transportstyrelsens interna it-support sedan 2014. Vi är cirka åtta personer som jobbar på servicedesken i dagsläget och allt vi utför gör vi på uppdrag av alla våra förvaltningar. Våra arbetsuppgifter består i att supportera alla användare inom Transportstyrelsen genom bland annat beställningar, felanmälningar, felsökningar, mejlhantering, leverantörskontakter med mera.

Jag har den senaste tiden fokuserat på Knowledge Management vilket innebär att jag erhåller ett huvudansvar för vår kunskapsdatabas. Allt Servicedesk gör sker, som sagt, på uppdrag av förvaltningen och därför ska allt Servicedesk gör dokumenteras, uppdateras och revideras i vår kunskapsdatabas och det är min uppgift.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Ingen dag är den andra lik och det går alltid att lära sig något nytt. På Servicedesk får man dessutom utrymme för att växa som person och man tar till vara på alla medarbetares styrkor och får dem att växa. Dessutom är vi ett otroligt team som har växt tillsammans och gjort en oerhörd resa som intern it-support. Hos oss har man aldrig tråkigt och vi är också otroligt viktiga för att myndigheten ska fungera. 

Det här visste du inte om mitt jobb:

Vi supporterar cirka 400 olika applikationer på Servicedesk.

Därför vill jag bli din kollega:

Vi är just nu inne i en förändringsfas och vi vill utvecklas och det finns inget bättre sätt att utvecklas på än att lära av varandra.

Det här innebär mitt jobb:

Jag är lösningsarkitekt för området beslutstöd på Transportstyrelsen. Beslutstöd sammanställer, analyserar och presenterar data ifrån olika system på myndigheten. Vi är cirka 10 personer som jobbar med förvaltning och utveckling inom området. Jag ansvarar för att vi skapar framtidssäkra lösningar inom beslutsstöd och att vi följer Transportstyrelsens arkitekturprinciper. För att förbättra systemsamverkan och utbyta erfarenheter träffar jag övriga lösningsarkitekter på Transportstyrelsen regelbundet och diskuterar runt teknik och arkitektur.

Teknikutvecklingen går väldigt fort inom beslutsstödsområdet och under 2018 kommer vi börja jobba med bland annat självservice- och avancerade analyser, maskininlärning samt automatiserad utveckling.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Transportstyrelsen är en stor myndighet med många mer eller mindre skilda verksamhetsområden. Inom beslutstöd stöttar jag samtliga verksamhetsområden. Det är viktigt att vara insatt och förstå verksamheten för att kunna skapa effektiva och fungerande beslutstödslösningar. Det innebär att jag ständigt får lära mig nya saker och utvecklas i mitt arbete. Till exempel hur går en fartygsinspektion till och hur fungerar processerna för körkort? Teknik, mjukvara och programmering tycker jag också är roligt och i mitt arbete får jag möjligheten att kombinera det med att skapa nytta för verksamheten. Jag upplever att min arbetsplats uppmuntrar mig att utvecklas, ta ansvar och komma med nya idéer.

Det här visste du inte om mitt jobb:

På IT-avdelningen jobbar vi i agila leveransteam. Teamen tar själva ansvar för en leverans och arbetar med korta leveranscykler. Det främjar samarbete och kunskapsöverföring och minskar personberoende. Det är viktigt att varje liten leverans skall ge värde till verksamheten.

Därför vill jag bli din kollega:

Det är lätt att köra fast i invanda mönster efter några år på en arbetsplats. Din tidigare erfarenhet eller ditt sätt att se på saker ur ett annat perspektiv skapar värde för mig. Du får mig att öppna ögonen och se saker ur en annan synvinkel, se nya lösningar. Jag delar med mig att den verksamhetskunskap jag besitter. Vi bidrar båda utifrån den kunskap vi har med oss. Tillsammans kan vi skapa samhällsnytta för både medborgare och näringsliv i Sverige.

Det här innebär mitt jobb:

Jag jobbar som utvecklare inom trängselskatteområdet, vi jobbar med förvaltning och förbättring av nuvarande trängselskattesystem. Just nu utvecklar vi ett undantag för trängselskatt för de boende i Backaområdet i Göteborg. Vi arbetar i ett agilt-team på ca 10 personer bestående av både utvecklare, kravare och testare. Vårt team ansvarar för att trängselskatte- och infrastrukturavgiftspassager kommer in i beslutssystemet och bearbetas utifrån uppsatta regler för att i slutändan resultera i skatt- och avgiftsbeslut.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Det är omväxlande arbetsuppgifter, den ena dagen är inte den andra lik, stimulerande med många olika tekniker. Teknikutvecklingen går snabbt framåt så vi jobbar kontinuerligt med kompetensutveckling. Vilket är väldigt utvecklande.

Det finns ett stort intresse från allmänheten för det här området så det känns som vårt arbete gör nytta och uppgifterna efterfrågas. Väldigt trevliga arbetskamrater. Ett roligt gäng som har kul ihop. Som ny är det lätt att komma in i gemenskapen.

Det här visste du inte om mitt jobb:

Under en månad skickar vi ut ca 1,2 miljoner svenska skattebeslut vilket resulterar i en intäkt på cirka 230 miljoner.

Därför vill jag bli din kollega:

Det är alltid roligt med nytt folk i teamet, som kommer in med nya idéer och vi kan lära oss nya saker av varandra.

 

Det här innebär mitt jobb:

Jag jobbar som systemutvecklare inom trängselskatt- och infrastrukturavgifter där mina arbetsuppgifter är att förvalta och utveckla befintligt IT-system. Jag arbetar i ett agilt team på cirka 10 personer, testare kravare och utvecklare. Teamet ansvarar för att alla passager för trängselskatt och infrastrukturavgifter bearbetas i systemet för att till slut resultera i skatt- eller avgiftsbeslut. Just nu utvecklar vi en undantagsregel av trängselskatt för boende i Backaområdet i Göteborg.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen

Det är omväxlande arbetsuppgifter, den ena dagen är inte den andra lik. Trängselskattesystemet är uppbyggt med många olika tekniker så utvecklingsarbetet blir omväxlande och utvecklande. Kompetensutveckling är en ständigt pågående punkt som gör jobbet roligt eftersom teknikutvecklingen går snabbt. Det vi gör har även stort intresse från allmänheten och det vi arbetar med bidrar till allmännytta.

Teamet består av många väldigt trevliga arbetskamrater, högt i tak och vi har kul ihop. Som ny är det lätt att komma in i den goda gemenskapen.

Därför vill jag bli din kollega:

Det är alltid roligt med nytt folk som kommer in med nya idéer i teamet. Vi kan lära oss många nya saker av varandra.

Det här innebär mitt jobb:

Just nu har jag ett uppdrag som strategisk testledare för ett samling projekt. Uppdraget går ut på att strategiskt leda och operativt stötta testledare i projekten. Dessutom arbetar jag med verksamhetsutveckling, dels som representant för testdisciplinen i IT-avdelningens verksamhetsutveckling men också inom själva testfunktionen.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Att storleken på och komplexiteten av vår verksamhet och IT ständigt presenterar mig med nya utmaningar i mitt arbete och att jag hela tiden får utvecklas och lära mig. I min roll som testledare har jag också stora möjligheter att påverka testarbetet på myndigheten. Det tycker jag är roligt och givande.

Det här visste du inte om mitt jobb:

Ingen dag är den andre lik. Som testledare får jag bland annat ta mig an rollen som visionär, kurator, ambassadör, coach och praktiker. Som testledare arbetar man med både människor och teknik.

Därför vill jag bli din kollega:

Som testfunktion har vi alltid mycket att göra och det finns många spännande utmaningar att ta sig an. Vi behöver dig och dina erfarenheter i detta arbete.

Det här innebär mitt jobb:

Jag arbetar som testare inom fordonstekniska uppgifter, vi jobbar med förvaltning och  utveckling (införa lagförändringar och ny funktionalitet) i våra it-system. Vi arbetar i ett agilt- team som består  av både  utvecklare och testare, totalt i teamet är vi 8 personer.

Vårt team ansvarar för all hantering av ett fordon, vi kallar det fordonets ”livscykel” från att den föds tills den avregistreras (dock ej skatter och avgifter).

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Att man arbetar ihop som ett team, man löser saker tillsammans, man par- testar/programmerar ihop vilket ger resultat för kompetensöverföring.  Man har varierande arbetsuppgifter och ingen dag är likt de andra. 

Det här visste du inte om mitt jobb:

 På vår avdelning jobbar man i agila-team där man få ta ett stort ansvarar för leverera och planerade sitt dagliga arbete utifrån de uppdrag teamet jobbar med. 

Därför vill jag bli din kollega:

Vi behöver dig då det finns mer att förbättra och utvecklas, och tillsammans  med  dig blir vi ännu mer starkare och stoltare samhällsbyggare.

 

 

Det här innebär mitt jobb:

Att arbeta som kravanalytiker på Transportstyrelsen kan vara utmanande på olika sätt. Det krävs att man är insatt och har en god förståelse för den verksamhet man är tänkt att stödja. Det mest positiva med att arbeta som kravanalytiker är att det är varierande arbete. Här får vi möjligheten att kombinera it-intresse med att få en förståelse för Transportstyrelsens verksamhetsområden som är intressanta på många sätt och vis. Jag som kravanalytiker trivs med att arbeta socialt och har en drivkraft för att förbättra, stödja och tillgodose de lagkrav som ställs på myndigheten i de olika verksamhetsområdena vi verkar för.

Det bästa med mitt jobb på Transportstyrelsen:

Vi får möjligheten att arbeta tillsammans med olika roller inom it såsom arkitekter, testare och utvecklare. Tillsammans ansvarar vi för att dokumentation tas fram som beskriver Transportstyrelsens it-stöd på en arkitekturell och funktionell nivå. Det gör vi för att nya analyser, behov och krav ska bli enklare att skapa i framtiden.

Därför vill jag bli din kollega:

Transportstyrelsens arbete upphör aldrig att utvecklas och vi söker alltid medarbetare som kan tillföra positiv energi till arbetet. Varierande erfarenheter kan vi aldrig ha för mycket av och tillsammans med ett genuint it-intresse kan du trivas hos oss.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!