Att jobba på Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är en kunskapsorganisation där vår största tillgång är våra medarbetare. Med samhällsviktiga och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi en attraktiv arbetsplats. Med ett förtroendefullt ledarskap och medarbetarskap utvecklar vi verksamheten till nytta för medborgare och företag. Vårt gemensamma förhållningssätt att vi är möjliggörare, hjälpsamma, modiga och tar ansvar präglar vår kultur. Vi ska ha en god arbetsmiljö som främjar hälsa, allas delaktighet och lika villkor.

För att du ska trivas hos oss känner du engagemang för uppdraget, är utvecklingsorienterad och bygger relationer som kännetecknas av öppenhet, respekt, dialog och samarbete för att uppnå våra gemensamma mål genom ditt sätt att förhålla dig till arbetskamrater, till våra kunder och uppdragsgivare.

Som medarbetare hos oss bidrar du till en hållbar framtid.

Hos oss är du viktig!

På Transportstyrelsen får du förutsättningarna för ett engagerat medarbetarskap så att du kan använda din kompetens på bästa sätt och vara med och skapa en framgångsrik verksamhet och ett välfungerande samhälle. Hos oss kan du bli ditt bästa jag och du får möjlighet till

  • inflytande över den egna arbetssituationen
  • utveckling i din yrkesroll
  • ett förtroendefullt ledarskap och medarbetarskap
  • ett hållbart arbetsliv.

Vi har kontinuerliga dialoger om mål, förhållningssätt och tydliga förväntningar för att skapa en miljö där du kan bidra och lyckas med ditt arbete..

Läs mer om stöd till dig som medarbetare

Läs mer om stöd till dig som chef

Förmåner med att jobba hos oss

Som medarbetare på Transportstyrelsen får du en individuell och marknadsanpassad lön. 

Vi har flextid, men du måste naturligtvis hålla dig inom vissa ramar och anpassa dig till dina arbetsuppgifter. Vi har också ledigt vissa klämdagar - antalet varierar från år till år.

Hos oss har du mer semester än hos många andra arbetsgivare. Du får 28, 31 eller 35 dagar per år beroende på hur gammal du är. Du får också betald semester redan första året du är anställd.

Du har dessutom möjlighet att göra vissa enskilda överenskommelser med din chef. Tanken är att du ska kunna påverka din arbetssituation genom att göra ett personligt val. Överenskommelsen kan till exempel innebära att du får en högre lön i utbyte mot färre semesterdagar, att du byter lön mot fler semesterdagar eller att du satsar mer på pensionen.

Att du fortsätter utvecklas är viktigt för oss. Varje år gör du och din chef därför en utvecklingsplan där ni kommer överens om vilka uppdrag och arbetsuppgifter som är eller ska bli aktuella framö­ver. Planen handlar också om dina utmaningar och vad du själv behöver göra för att utvecklas. Vi har dessutom ett stort utbud av interna utbildningar som ger dig stöd i ditt arbete. Kompetensutveckling är också en naturlig del i det vardagliga arbetet genom samarbetet med kollegor med andra arbetsuppgifter i exempelvis arbetsgrupper och projekt.

Om du studerar på fritiden kan du få ledigt för att ta examen eller för att skriva en tenta. Du kan också söka bidrag för kurs- och terminsavgifter och litteratur.

För oss är det viktigt att du mår bra. Du får därför ett friskvårdsbidrag på 2000 kronor per år. Dessutom får du använda en timme av arbetstiden varje vecka för friskvård. För alla anställda finns det även möjlighet till fritidsaktiviteter genom våra fritidsföreningar.

Om du skulle blir sjuk så får du viss ersättning för dina besök hos läkare, psykolog och sjukgymnast. Du får också ersättning för kostnaden du haft för vissa läkemedel, om du omfattas av högkostnadsskyddet. Som statligt anställd får du dessutom, genom avtal, högre sjukersättning under en viss period.

Du kan också få samtalsstöd om du hamnar i en kris, en konflikt eller får andra problem oavsett om de beror på arbetet eller är privata. Du kan även få rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor.

När du blir förälder får du ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut. Du kan också arbeta deltid ända till ditt barn fyller 12 år.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!