Workshop om att ansöka i one stop shop

Välkommen till en workshop med den Europeiska Unionens Järnvägsbyrå (ERA) och Transportstyrelsen där du får veta mer om den nya ansökningsprocess som börjar gälla i juni 2020.

Workshopen sker inom ramen för det fjärde järnvägspaketet och är uppdelad i två dagar för olika målgrupper, se nedan.

  • 4 december – den här dagen vänder sig till er som järnvägsföretag som berörs av ansökan om ett gemensamt säkerhetsintyg(även förnyelser).
  • 5 december – den här dagen vänder sig till er som berörs av ansökan om fordonsgodkännande.

Tid: 09:00-17:00

Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70

Det här innehåller dagen

Från och med den 16 juni 2020 ska ansökningar om säkerhetsintyg och fordonsgodkännande hanteras på samma sätt inom hela EU, till följd av att det fjärde järnvägspaketet införs.

Den 4 och 5 december presenterar ERA och Transportstyrelsen processerna för att erhålla säkerhetsintyg och fordonsgodkännande samt det nya ansökningssystemet – one stop shop (OSS). OSS ska användas för alla ansökningar (inklusive förnyelse av säkerhetsintyg), även när de bara gäller för trafik i Sverige. Under dagen kommer du både att få en visning av det nya systemet, få veta mer om skillnader mot dagens system och kunna ställa frågor. ERA och Transportstyrelsen tar gärna in frågor innan workshopen så att vi kan förbereda svar.

Anmälan har stängt

Det kostar 275 kronor per dag att delta och i priset ingår lunch och fika. Anmälan har nu stängt. För dig som har anmält dig gäller att anmälan är bindanden, men att det går att byta deltagare vid förhinder. Mejla i så fall till jarnvag@transportstyrelsen.se

Observera att merparten av informationen under dagen är på engelska.