Järnvägens säkerhetskonferens den 20 november 2019

Tåg

Tack till alla som deltog på årets upplaga av Järnvägens säkerhetskonferens - en heldag med fokus på aktuella trafiksäkerhetsfrågor för järnvägen. Temat för årets konferens var säkerhetskultur och ett proaktivt arbetssätt.

Konferensprogram

Klockan  
08.00 Registrering
08.30

Konferensen inleds
Mats Andersson, Transportstyrelsen

  En dag på bangården - säkerhetskultur i förändring
Fredrik Lindström, Green Cargo
  En olycka förebygger inte sig själv - trafiksäkerhetsarbete är en lagsport
Peter Sjöquist, SJ
 

Ulykken på Storebæltsbroen – opfølgning i Danmark
Mari Ruuhi, Trafikstyrelsen, Danish Transport Authority

  Olyckan på Stora Bältbron - vad gjorde Transportstyrelsen?
Folke Bark, Transportstyrelsen
 

Olyckan på Stora Bältbron - vad fick det för påverkan på järnvägsverksamheten?
Björn Nettervik, Hector Rail

  Med andra ögon - hur Transportstyrelsens tillsyn har drivit utveckling hos MTR Tunnelbanan
Fredrik Bouvin, MTR Tunnelbanan
  Resultat olycksanalyser
Eva-Lotta Högberg, Statens haverikommission
 

Olika typer av resenärer - förebygg och hantera konfliktsituationer
Alexander Tilly, leg. psykolog, författare och föreläsare

15.35 Avrundning
16.00 Konferensen avslutas

 

Utvärderingsenkät

Utvärderingsenkäten är tillgänglig till och med klockan 17.00 den 8 december.  
Länk till enkäten.

Presentationer från årets konferens

Ta del av presentationerna från konferensen. Observera upphovsrätten. 

Inledning
Mats Andersson, Transportstyrelsen

En dag på bangården - säkerhetskultur i förändring
Fredrik Lindström, Green Cargo

En olycka förebygger inte sig själv - trafiksäkerhetsarbete är en lagsport
Peter Sjöquist, SJ

Ulykken på Storebæltsbroen – opfølgning i Danmark
Mari Ruuhi, Trafikstyrelsen, Danish Transport Authority

Olyckan på Stora Bältbron - vad gjorde Transportstyrelsen?
Folke Bark, Transportstyrelsen

Olyckan på Stora Bältbron - vad fick det för påverkan på järnvägsverksamheten?
Björn Nettervik, Hector Rail

Med andra ögon - hur Transportstyrelsens tillsyn har drivit utveckling hos MTR Tunnelbanan
Fredrik Bouvin, MTR Tunnelbanan

Resultat olycksanalyser
Eva-Lotta Högberg, Statens haverikommission

Du som är intresserad av Alexander Tillys presentation kan nå Alexander via hans e-post: Alexander Tilly 

A new ERA for Europe - Status and Outlook
Josef Doppelbauer, Executive Director, ERA

Relaterad information