Personal

Personalavdelningen stöder samtliga avdelningar både strategiskt och operativt i deras arbete med personal-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsfrågor. Vi finns i Borlänge, Norrköping och Örebro och har 24 medarbetare.

Personalavdelningen har följande enheter:

  • Stabsenheten
  • Personalenheten

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!