Tjänstebeskrivningar

Vad innebär det att jobba som just det du har tänkt att söka? På den här sidan samlar vi beskrivningar för en del av våra tjänster. De är skrivna utifrån intervjuer med personer som idag jobbar som det hos oss. 

Så här är det att jobba som

Mia jobbar som avgiftssamordnareVarje år görs en genomgång av Transportstyrelsens avgifter för att se om de behöver justeras. Avgifterna måste motsvara de kostnader som vi har för att handlägga ärendena. Mia samordnar arbetet med avgifter för tillsyn, tillstånd och registerhållning inom vägtrafik- och järnvägsverksamheten. 

– Rent konkret kan man säga att jag tillsammans med kärnverksamheten ser över hur vi använder våra resurser för att hålla nivån på avgifterna så låg som möjligt, säger Mia.

Snabbfotad och noggrann

Mias arbetsdagar är varierande och hon måste ständigt hålla sig uppdaterad om vad som sker både i organisationen och i omvärlden. Det är många som är engagerade i och intresserade av hur vi arbetar med avgifter, inte minst de företag och branscher som berörs av de förändringar vi gör.

– Det är viktigt att jag håller en hög kvalitet i det jag gör. Avgiftsfrågorna är alltid heta och det är ofta snabba puckar som gäller, säger Mia.

Mia tycker att hon har ett spännande och intressant jobb och att Transportstyrelsen är en lättsam arbetsplats med god stämning, stort engagemang och bra arbetsvillkor. Det är kul att få vara myndighetens ansikte utåt!

– Det finns förmodligen ingen privat verksamhet med lika stort samhällsansvar och lika stor påverkan på utvecklingen, avslutar hon.

Anna jobbar som chefAnna är chef för ett gäng med jurister, språkvårdare, översättare och handläggare som jobbar inom sjö- och luftfartsområdet.

Hennes medarbetare skriver föreskrifter och ansvarar för register över flygplan, skepp och båtar. Det händer också att de som experter får i uppdrag att belysa olika frågor från regeringen, till exempel om sjöfartens konkurrensförutsättningar i Sverige.

– Jag jobbar en del med verksamhetsplanering och budgetarbete, men mycket av min tid lägger jag på att diskutera med medarbetare som behöver bolla tankar och idéer och hålla sig à jour med vad som händer inom vårt område både i Sverige och internationellt. Jag ingår också i avdelningens ledningsgrupp och arbetar med olika strategiska uppdrag därifrån, säger hon.

Anna har jobbat med både luftfartsfrågor och sjöfartsfrågor tidigare, som jurist och som chef. – Genom att växla trafikslag men stanna inom samma myndighet har jag fått nya erfarenheter utan att behöva byta arbetsplats. Och nu när vi har slagit ihop både luft och sjö under samma avdelning kan jag plocka det bästa från båda verksamheterna. Det känns jättebra! säger hon.

Här satsas det på utveckling och balans

För att utvecklas som chef behövs kompetensutveckling. Anna har under de senaste åren gått en utbildning i strategiskt ledarskap och deltagit i vårt chefsstödsprogram:

– Jag tycker att det satsas mycket på kompetensutveckling här. De utbildningar och program jag deltagit i har varit riktigt bra för mig men utbudet passar för alla.

Att få ihop yrkesliv med privatliv är ett pussel för Anna – precis som för de flesta andra. Då underlättar möjligheterna till flexibel arbetstid.

– Om man som arbetstagare får flexibla lösningar, får arbetsgivaren mer produktiva medarbetare. Flexibiliteten ger möjlighet att få balans mellan arbetet och privatlivet men innebär också att man måste ta ett personligt ansvar. Det tror jag på, och så jobbar jag själv med mina medarbetare, avslutar hon.

Marcus jobbar som it-arkitektUnder tio år har Marcus arbetat som it-arkitekt med system som rör trafik och transport. Först på Vägverket, sedan på Trafikverket och nu på Transportstyrelsen.

Anledningen till att han stannat så många år är att han trivs i en roll som är social, omväxlande och analytisk. Han trivs också med att det pågår så många olika initiativ på Transportstyrelsen och att han i vardagen kastas mellan både stora och små frågor. Just nu arbetar Marcus en hel del med att driva och utveckla it-arkitektrollen.

- Det är ett arbete där vi prioriterar vad vi ska fokusera på och sätter ramverk för it-arkitekterna, berättar han. Det görs för att vi ska få ett mer enhetligt sätt att arbeta vilket gör att vi förenklar vardagen och spar tid.

Viktigt med nyfikenhet

För att trivas som it-arkitekt på Transportstyrelsen tror Marcus att man behöver vara nyfiken och bra på att lyssna för att sedan kunna analysera och lyfta upp det till ett större perspektiv.

- Att kunna lyfta blicken och se de stora dragen i hur vi arbetar med att optimerar systemen är viktigt. Det är lätt att fastna i att bara optimera små underliggande delar, berättar han. Det är också viktigt att kunna se synergieffekter, tänka smart och återanvända sådant som tidigare fungerat bra.

Vi är i ett skede där it-världen ställer om

Marcus tycker att det är en spännande tid att arbeta med it. Branschen har nått en mognad, speciellt när det gäller molntjänster som gör att även myndigheter kan börja utnyttja dessa möjligheter. Dock med viss försiktighet.

- Nu har tjänsterna mognat så pass att även vi till viss del kan använda dem, säger Marcus. Det öppnar upp för möjligheten att använda resurser effektivare, smartare och roligare.

Joachim jobbar som it-förvaltningsledareIntensivt, mångsidigt och flexibelt är tre ord som beskriver Joachims roll som it-förvaltningsledare. För tillfället grundar sig en del av intensiteten i att han är relativt ny inom myndigheten och på sin position. Han sökte sig hit eftersom han ville vara med att bygga.

– Transportstyrelsen har vuxit och med det behövs nya gemensamma styrmodeller. Jag har gjort den resan tidigare på min tidigare arbetsplats och det känns spännande att vara med igen. Det känns kul att kunna vara med och påverka och bidra med erfarenheter berättar han.

En typ av projektledare

Mycket av Joachims arbete innebär kontakter med olika delar av verksamheten. Bland annat ingår det att få alla att prata samma språk eller i alla fall förstå varandra:

– Verksamhetens behov är det som styr delar av mitt och utvecklarnas arbete, och här är det viktigt att man förstår varandra. Har utvecklarna en annan bild än vad verksamheten förväntar sig kan det bli både kostsamt och medföra förseningar.

Men i Joachims roll gäller det att hålla fast vid helikopterperspektivet och inte fastna vid detaljerna. Detaljerna hanteras i stället av andra i de små projekt som skapas kring de objekt han ansvarar för.

Trivsamt klimat

Joachim har tidigare jobbat privat och upplevde då en stor tidspress eftersom man där förväntades leverera på tidsbasis. Den pressen upplever han inte alls idag tack vare sin flexibla arbetstid, även om han har mycket att göra om dagarna.

– Har man kontroll och upparbetade kanaler, vilket jag har möjlighet att skapa här, så flyter arbetet på bra även när det är mycket att göra – och då tycker jag att mitt jobb är som roligast.

Han beskriver Transportstyrelsen som en dynamisk arbetsplats och lyfter i samma veva upp det som en fördel för ens karriärmöjligheter om man vill prova andra banor eller utvecklas åt något annat håll.

Om man ska se på Transportstyrelsens tekniska plattform eller utbud på system och programvaror så är det en rätt rejäl uppsjö. En del system och lösningar är egentillverkade men på något sätt är ändå ambitionen att köpa in befintliga lösningar när det går.

Oavsett så är säkerheten viktig. Vi ska ha säkra system och tjänster för såväl egna medarbetare som för medborgare eller näringsliv. David är myndighetsövergripande arkitekt för de säkerhetslösningar som vi använder för skapa förutsättningar för en trygg teknisk plattform att jobba mot och med. Det innebär i praktiken att han är inne och ur säkerhetssynpunkt granskar it-arkitektur, rutiner och behörigheter. Fungerar det? Fungerar det inte? Måste något skruvas på?

Mycket av hans jobb handlar om rådgivning eftersom förebyggande säkerhetsarbete och riskhantering handlar om att ge information, råd som därmed lär medarbetare att hantera en eventuell risk.

 

Susanne jobbar som jurist på Transportstyrelsen. Hon jobbar bland annat med regelgivning –både nationellt och internationellt.

Att hon jobbar på en myndighet gör att hon behöver ta tillvara på allas intressen. Det gör att Susanne verkligen trivs med sitt jobb. Hon motiveras även av att jobbet är omväxlande inom ett svårt sakområde: järnvägslagstiftning.

- Det ska vara svårt, det är det som är utmaningen och som driver mig att hitta svaren, berättar Susanne.

Till sin hjälp har Susanne andra i organisationen som är experter på sina områden, teknik, ekonomi eller säkerhet till exempel. Så på så sätt blir det samarbeten som för arbetet framåt och gör det roligare:
- Jag vet inte tekniskt hur järnväg byggs med där kommer utredare in och kan förklara. När man får kunskapen i botten, då blir det roligare, säger hon.

Susanne behöver även ha Sveriges perspektiv när hon företräder Transportstyrelsen i internationella sammanhang. I de här förhandlingarna behöver hon förespråka Sveriges linje men för den sakens skull inte försämra för Europa som helhet.

Det kollektivt bästa nås just genom förhandlingar, vilket inte alltid är det lättaste. Om man ser till offentlighetsprincipen till exempel, något som är så självklart i Sverige, så är det inte alls lika självklart på andra ställen i Europa.

Det fjärde järnvägspaketet tar det internationella samarbetet ytterligare ett steg mot en gemensam och konkurrenskraftig europeisk järnväg. Järnvägen är ett bra transportslag ur miljösynpunkt:

- Om man kan öppna upp det europeiska järnvägssystemet för mer konkurrens och göra tekniken mer harmoniserad, då kan man få över mer transporter till järnväg, avslutar Susanne.


Som kravanalytiker samlar Tobias in, sammanställer och analyserar verksamhetens krav på it-system. Det kan exempelvis vara system som hanterar fordonsskatt, trängselskatt, broavgifter, ekonomiska system eller parkeringsanmärkningar.

– Jag sammanställer och analyserar verksamhets- och lagtvingande krav och behov och lämnar sedan efter överenskommelse med verksamhet, testfunktion och arkitekter över den till våra it-arkitekter som bestämmer hur systemen ska byggas rent tekniskt, förklarar han.

Arbete med att tydliggöra rollen

Just nu är Tobias och hans kollegor på kravsektionen mitt uppe i att definiera, tydliggöra och renodla rollen som kravanalytiker. Rollen har tidigare funnits på flera håll inom myndigheten men har nu samlats i en och samma sektion och flyttats till it-avdelningen där tanken är att skapa ett enhetligt och standardiserat sätt att arbeta.

– Genom att samla alla på samma ställe, arbeta tillsammans och hjälpa varandra blir vi ännu starkare i att lösa utmaningarna och kan leverera mer enhetliga resultat som är mindre personberoende, säger Tobias.

Rollen kräver lyhördhet gentemot behov och önskemål

Yrket kravanalytiker är relativt nytt. Som kravanalytiker på Transportstyrelsen är det viktigt att vara vetgirig och nyfiken. Tobias och hans kollegor behöver vara lyhörda, prestigelösa och engagerade gentemot verksamhetens behov och önskemål. De behöver också ha förmågan att prioritera och argumentera.

Tobias har i grunden en systemvetenskaplig och ekonomisk utbildning men och har arbetat som både bemanningskoordinator och it-konsult innan han fick tjänsten som kravanalytiker på Transportstyrelsen.

– Arbetet som kravanalytiker passar mig bra. I rollen får jag användning för min analytiska förmåga och min it-utbildning i kombination. För tillfället får jag även användning av min ekonomiska utbildning vid kravställning av ekonomiska system. Vardagen är varierad i både arbetsuppgifter och sakområden, säger han.

Torbjörn jobbar som kundansvarig

Transportstyrelsen har många olika stora och små it-system som sitter ihop med system hos företag
och andra myndigheter, både i Sverige och Europa.

Det ställer stora krav på hur vi utvecklar nya funktioner och tjänster. Och Torbjörn som är kundansvarig får vara spindeln i nätet när det görs beställningar från väg- och järnvägsverksamheten till utvecklarna på it-avdelningen. Det gäller att hitta synergier och göra smarta och kostnadseffektiva lösningar.

– När vi utvecklar nya tekniska lösningar så måste det funka hela vägen från oss, ibland via någon annan och ända fram till allmänheten och företag som har behov av att få tillgång till våra tjänster eller vår information, berättar Torbjörn.

En uppfinnarjocke som bygger relationer

– Jag måste vara uppfinningsrik och en proaktiv "doer" för att allt ska rulla på, säger Torbjörn. Jag fångar upp verksamhetens behov och problem och ser till att beställningarna till it-avdelningen blir tydliga och kundorienterade.

Som kundansvarig jobbar Torbjörn på både kort och lång sikt – tankarna finns inte sällan på utveckling som behövs flera år framåt i tiden. Han har ett stort nätverk och samarbetar med många kollegor, andra myndigheter och företag. Det gäller att skapa bra relationer mellan alla som är inblandade – då kan vi tillsammans lösa uppgiften på bästa sätt. Torbjörn analyserar behoven, arbetar med nya beställningar och följer upp resultatet flera gånger om året.

– Det är helt enkelt en kul it-arbetsplats som innehåller allt och jag kan forma jobbet efter de behov som finns, avslutar Torbjörn.

Göran jobbar som leveransansvarigEn kort summering av Görans jobb som leveransansvarig är: beställa in och avtala om it-infrastruktur för hela myndigheten, följa upp hur det används så att det uppfyller kraven och sedan avsluta avtalen när produkten inte ska användas längre.

– Jag ser till så vi har ordning på våra prylar, exempelvis i datahallen. Finns det avtal på allt? Har vi avtal på något som i praktiken är skrotat? Ja den typ av frågor ställs jag inför, berättar Göran.

För att kunna fånga in behov och därefter följa upp användningen fylls Görans dagar med många möten. Vid beställning drar man till exempel ihop ett team för att tillsammans komma överens om vad som ska beställas, vilket är en av aspekterna som skiljer hans nuvarande från tidigare jobb.

Vidga perspektivet

I jobbet ingår också mycket omvärldsbevakning för att på så vis få upp ögonen för alternativ som finns på marknaden. Besök på mässor och besök av leverantörer är därför inget ovanligt för Göran. Han upplever att han kan vara med och påverka beslut eftersom organisationen är lyhörd mot nya idéer.

– Tjusningen är att arbetsdagarna inte är helt inrutade, det gäller att ha "paraplyperspektivet" när det händer mycket saker hela tiden, säger han.

Göran jobbar för alla anställda inom Transportstyrelsen. Men i praktiken önskar han att få bättre insyn i hur fler arbetar för att kunna tillgodose eventuella behov bättre.

– Man borde göra studiebesök hos olika verksamheter inom myndigheten för att se hur it används i det dagliga arbetet, exempelvis se vad en luftfartsinspektör behöver för it-lösningar, säger han.

Ja, det är en av de tankar som kommer från Göran som ser på myndighetens it-arbete med nya ögon.

Therese jobbar som lösningsarkitektAtt arbeta som lösningsarkitekt innebär mycket analys för att hitta den bästa lösningen för systemutveckling.

Likheten i en tjänst som systemutvecklare och en som lösningsarkitekt är analysarbetet – vilket är kicken för Therese.

– Problemlösning är det bästa i mitt jobb. Utifrån alla bitar som krav, nuvarande system, hur något ska reagera så ska man hitta lösningen och befrielsen kommer när man kan tänka tanken "aha, det är såhär det hänger ihop", berättar hon.

Men man är sällan ensam i sitt arbete, nej till sin hjälp finns experter i verksamheten inom olika områden och det är utifrån allas samlade kunskap som bilden av vad som är viktigast, var de största riskerna finns kan formas.

Körkort för hela slanten

Framför allt arbetar Therese inom körkortsområdet. Tidigare har fokus varit på ett system men framöver kommer hon ha mer övergripande fokus.

– Olika system hanterar olika delar inom körkortsområdet exempelvis körkortstillstånd, uppkörning, kunskapsprov, tillverkning av körkort och eventuella återkallelser, ja allt det är uppgifter som kommer in i våra system som då ska samverka med varandra.

Körkortssystemet påverkas bland annat av lagändringar, samverkar med andra system och delger uppgifter till exempelvis polis och försäkringsbolag.

Uppmuntran och utveckling privat

Therese trivs med att hennes jobb är så omväxlande utifrån alla uppdrag hon får. Man känner sig aldrig fullärd utan har alltid mycket mer att lära.

– Min arbetsgivare har alltid varit mån om mig och att jag ska kunna kombinera jobb och familj, avslutar hon.

Katarina jobbar som processansvarigTransportstyrelsens alla it-system har många olika målgrupper inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Nämnas kan till exempel besiktningsföretag, försäkringsbolag, polisen, medborgare och medarbetare. Men något som är viktigt för dem alla är att systemen är stabila, uppdaterade och framför allt tillgängliga, det jobbar Katarina som är processansvarig med. Ett ansvarområde är avbrott i it-systemen – en del av avbrotten är planerade men andra uppkommer av andra skäl, så kallade incidenter.

– Jag sitter på helt rätt plats, säger Katarina, jag gillar när det händer saker och det gör det hela tiden. Man löser problem och lär sig något nytt varje dag och det är det som gör jobbet så spännande och intressant.

Planera, förbättra och följa upp

Ett annat arbetsområde handlar om processansvar: att planera och följa upp de processer hon är ansvarig för; det kan handla om förändringar i rutiner och dokumentation för exempelvis planerade avbrott.

Förändringar i it-system och införande av nya it-system kräver produktionssättningar och varje sådan produktionssättning planeras och kvalitetssäkras i förväg och utförs sedan under ett så kallat servicefönster. Beställningar på förändringar och nya it-system kommer både från projekt och förvaltning.

– Vi har under en tid jobbat med ett förbättringsförslag som innebär att vi inför en ny produktionssättningscykel på sex veckor. Just nu håller jag på att informera verksamheten och övriga intressenter om det.

Kommunikation är en stor del

En del av Katarinas jobb innebär att informera och ha en dialog med verksamheten. Hon är en väg in till it-avdelningen för verksamheten då det gäller it-relaterade frågor och beställningar.

– Man får försöka att vara en god informationsförmedlare som både kan prata teknik med tekniker och utvecklare och anpassa det språket till verksamhetens krav och behov, och vice versa, säger Katarina.

Kajsa jobbar som projektledareKajsa är projektledare och i hennes jobb handlar det om att leda och genomföra olika projekt som ofta har sin utgångspunkt i nya regler och beslut från regeringen.

– Mitt jobb börjar när jag får ett uppdrag. Sedan handlar det om att planera arbetet och tillsätta resurser för att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt. Jag ska driva arbetet framåt och följa upp det på olika nivåer, säger Kajsa.

På Transporstyrelsen finns det möjlighet att jobba i riktigt stora projekt som påverkar många svenska medborgare och företag, till exempel trängselskatt i Göteborg och konkurrensutsättning av fordonsbesiktningen. Men vi har också projekt som berör en mindre grupp i samhället eller som är interna, till exempel ett nytt arbetssätt för riskbaserad tillsyn.

– Man behöver vara analytisk, nyfiken, kreativ och drivande om man jobbar som projektledare hos oss, säger Kajsa och naturligtvis en bra lagledare, lägger hon till.

Projekten handlar nästan alltid om att utveckla it-systemen och våra register med uppgifter om fordon, förare, tillstånd och tillsyn på något sätt. Det kan handla om att skapa automatiska beslut, betallösningar eller att ta fram nya e-tjänster.

Arbete på egen hand och tillsammans

Kajsa beskriver sin arbetsplats som en plats med öppen atmosfär som präglas av prestigelöshet. Blandningen av nyanställda och de med många års erfarenhet ger henne en bred erfarenhetsbank.

– Som projektledare har du inte alltid detaljkunskapen själv utan den har andra i projektet, min uppgift är att vara lyhörd, samla in och använda den.

Det är även en bra miljö för erfarenhetsutbyte projektledare emellan, anser hon.

– Vi lär av varandra och bygger upp ett gemensamt och förankrat arbetssätt, berättar hon.

Från det privata till det offentliga

Kajsa har tidigare arbetat som projektledare på den privata arbetsmarknaden.

– Att arbeta privat eller statligt ger en olika förutsättningar när det gäller konkurrens och finansiering till exempel. När jag jobbade privat handlade det om att sälja en produkt. Här får jag jobba med helt andra frågor. Det handlar om att skapa samhällsnytta och göra det så enkelt som möjligt för medborgare och näringsliv att göra rätt, berättar hon.

Amy jobbar som systemutvecklareAmy  arbetar med att utveckla myndighetens e-tjänster. I det arbetet bidrar hon till att underlätta medborgarnas vardag samtidigt som hon får lösa tekniska utmaningar.

– E-tjänstuppdraget passar mig, berättar hon. Jag får arbeta med nya tekniker och vara kreativ i att ta fram nya smarta lösningar.

Att lösa problem och komma på nya smarta lösningar är något Amy alltid varit bra på. Hon gillar logiska sifferpussel och redan på gymnasiet kom hon på att utveckling passar henne.

Tar fram stöd till andra utvecklare

Sedan Amy började har hon fått utvecklas i sin roll. Från att ha gått som nyutexaminerad junior till att idag får vara med och ta fram mallar som standardiserar koden i myndighetens system. Tanken är att mallarna ska ge ett gemensamt sätt att arbeta och underlätta för utvecklarna så att de slipper uppfinna hjulet på nytt.

Amy är nöjd med utvecklingsmöjligheterna och tycker att cheferna anstränger sig för att man ska få jobba med det som man tycker är roligt.

– Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga här, och ibland när jag får en uppgift tänker jag oj, hur ska jag klara det här? Men när jag väl börjar skrapa på ytan förstår jag varför jag fick uppgiften och att jag kommer att klara den.

Ulrika jobbar som testledareOm man inte har testat – hur vet man då att en sak fungerar? Nej till hundra procent kan man ju inte veta det och därför är testarbetet så otroligt viktigt i processen att exempelvis skapa en ny tjänst. Ulrika är testledare och leder testarbetet för en del av Transportstyrelsens projekt och utvecklingsarbeten.

Hon beskriver sin tjänst som en tvådelad roll, där den ena jobbar operativt med kvalitetssäkring av system medan den andra arbetar strategiskt. Det strategiska jobbet innebär att arbeta med övergripande frågor kring test på Transportstyrelsen men också att informera, utbilda och inspirera medarbetare i testprocessen.

Det bästa med Ulrikas jobb är att hon får möjlighet att knyta många kontakter internt på myndigheten. Hon ser också en vikt i att faktiskt vara med och kvalitetssäkra och godkänna leveranserna eller som hon väljer att uttrycka det

– Man har fått vara med och sätta godkänt-stämpeln!

Mycket att göra är det men Ulrika drivs av att det hon gör faktiskt påverkar funktioner som behövs i samhället, så hon är minst sagt med och skapar samhällsnytta.

Exempel på samhällsnyttan

Just nu jobbar Transportstyrelsen till exempel med ett projekt som ska införa en ändring i registreringsnummerkombinationerna. Inom kort ska även en bokstav kunna stå som sista tecken, detta för att tillgängliggöra fler kombinationer när Sveriges fordonspark växer. Transportstyrelsens interna system måste kunna hantera en bokstav på en plats där det tidigare bara kunnat vara siffror. Och längs vägarna måste fartkameror kunna hantera de nya kombinationerna. Allt det här måste testas!

Johan arbetar för att skapa en god arbetsmiljö för chaufförer som kör lastbil och buss och för att åstadkomma konkurrensneutrala förhållanden inom transportbranschen. Och förstås för att vi ska ha en trafiksäker miljö på våra vägar.

– Jag fattar beslut som ofta har stor och direkt påverkan på de enskilda företagens verksamhet. Ibland handlar det om att de måste betala sanktionsavgifter när en chaufför har brutit mot regelverken om kör- och vilotider. Andra gånger handlar det om att avgöra om ett transportföretag ska bli föremål för tillsyn. Vi arbetar med riskbaserad tillsyn och jag är delaktig i urvalet av företag vars kör- och vilotider ska kontrolleras: de företag som inte sköter sig ska kontrolleras mer frekvent och ingående, berättar Johan.

Johans beslut leder ofta till att företagen behöver se över sin verksamhet, planera arbetet på ett annat sätt och informera och utbilda sina chaufförer om vad som gäller.

– Säkerheten på våra vägar är en väldigt central fråga i det arbete som jag och mina kollegor här på kontoret i Umeå utför. Det känns bra att arbeta med något som är så viktigt, säger han.

Ett utvecklande och flexibelt arbete

Kontoret i Umeå är ganska litet om man jämför med hur stor hela myndigheten är. Trots det finns det möjligheter att utvecklas:

– Jag började på Transportstyrelsen vid årsskiftet 2009/2010 och hann jobba i lite mer än tre år med tillståndsgivning, tillsyn av yrkesmässig trafik och taxiförarlegitimationer innan jag bytte till mina nuvarande arbetsuppgifter. Det känns mycket stimulerande att kunna byta jobb utan att byta arbetskamrater, säger Johan

Han berättar om vilken god stämning de har på jobbet och hur trevliga kollegor han har. Det är ett väldigt trivsamt arbetsklimat och högt i tak. Han tycker att det är bra att man själv kan styra sitt arbete. Trots att det ofta är mycket att göra – på gott och ont – kan man anpassa jobbet och "parera" för både fritidsaktiviteter eller stundande semester.

– Flextiden ger mig möjlighet att sluta tidigt för att träna efter jobbet. Vi har också friskvårdstimmen – dvs. möjlighet att träna en timme i veckan på arbetstid –, bra avtal om företagshälsovård, ersättning för läkemedel osv. Det är sånt som jag gärna framhäver när jag diskuterar med bekanta som jobbar inom den privata sektorn, där lönerna är högre men där det i stället kan saknas sånt som vi har och kanske tenderar att ta för givet, avslutar Johan.

Rickard är verksamhetsutvecklarePå något sätt innebär Rickards jobb att utgå från att allt kan förändras till det bättre. Hitta lösningar som gör att det blir enklare för systemutvecklare och testare och gärna automatiserat. Bort med papper och penna och in med lösningar som gör att man kan anmäla digitalt via oss eller att registreringen kan ske automatiskt på något sätt.

Han kallar sig både lösningsarkitekt och verksamhetsutvecklare för det han gör är att utveckla just verksamheten. De han jobbar mot är kollegorna på den egna it-avdelningen. Och han jobbar med delar i hela kedjan egentligen: från utveckling och test till drift. Han verkar för att göra deras vardag enklare. Hur kan han med hjälp av ny teknik införa förändringar som gynnar dem?

För att kunna leverera behöver Rickard hålla sig à jour med omvärlden och den tekniska utvecklingen som sker där för självklart ska smarta grejer användas även hos oss. Sen kan man inte bara ta en teknisk produkt och tro att den blir klippt och skuren även i vår tekniska plattform. Nej för det krävs ett samarbete med andra it-arkitekter.,systemutvecklare och testledare. Och självklart – en stor portion innovation. För att se bortanför det redan befintliga och utveckla utanför boxen.