Att jobba hos oss

Jobbet är en del av livet i stort och balansen där emellan är jätteviktig - för dig men också för oss.

Kombinera jobb och privatliv

Vi har flextid, men du måste naturligtvis hålla dig inom vissa ramar och anpassa dig till dina arbetsuppgifter. Vi har också ledigt vissa klämdagar (antalet varierar från år till år).

Hos oss har du mer semester än hos många andra arbetsgivare. Du får 28, 31 eller 35 dagar per år beroende på hur gammal du är. Du får också betald semester redan första året du är anställd.

Du har dessutom möjlighet att göra vissa enskilda överenskommelser med din chef. Tanken är att du ska kunna påverka din arbetssituation genom att göra ett personligt val. Överenskommelsen kan till exempel innebära att du får en högre lön i utbyte mot färre semesterdagar, att du byter lön mot fler semesterdagar eller att du satsar mer på pensionen.

När du blir förälder får du ett föräldrapenningstillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar ut. Du kan också arbeta deltid ända till ditt barn fyller 12 år.

Vi vill att du utvecklas

Varje år gör du och din chef en utvecklingsplan där ni kommer överens om vilka uppdrag och arbetsuppgifter som är eller ska bli aktuella framöver. Planen handlar också om dina utmaningar och vad du själv behöver göra för att utvecklas.

Vi har ett stort utbud av interna utbildningar som ger dig stöd i ditt arbete. Innan du går en utbildning behöver du komma överens med din chef om att det är rätt insatser i rätt tid för just dig.

Om du studerar på fritiden kan du få ledigt för att ta examen eller för att skriva en tenta. Du kan också söka bidrag för kurs- och terminsavgifter och litteratur

Det är viktigt att du mår bra

Du får ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år. Vi ger dig också en timme av arbetstiden, per vecka, som du kan använda till friskvård.

Om du blir sjuk så får du viss ersättning för dina besök hos läkare, psykolog och sjukgymnast. Du får också ersättning för kostnaden du haft för vissa läkemedel, om du omfattas av högkostnadsskyddet. Som statligt anställd får du dessutom, genom avtal, högre sjukersättning under en viss period.

Du kan få samtalsstöd om du hamnar i en kris, en konflikt eller får andra problem oavsett om de beror på arbetet eller är privata. Du kan också få rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor.