Årsredovisningsarkiv

År Årsredovisning (pdf) Kortversion (pdf eller html)
2018 Årsredovisning 2018 (pdf)  
2017 Årsredovisning 2017 (pdf)
 
2016 Årsredovisning 2016 (pdf)  
2015 Årsredovisning 2015 (pdf)  
2014 Årsredovisning 2014 (pdf) -
2013 Årsredovisning 2013 (pdf) -
2012 Årsredovisning 2012 (pdf) Kortversion av årsredovisning 2012 (pdf)
2011 Årsredovisning 2011 (pdf) Kortversion av årsredovisning 2011 (pdf)
2010 Årsredovisning 2010 (pdf) -