Avgifter vägtrafik

Här kan du läsa mer om avgifter inom vägtrafik.

Mest besökta avgifterna

 • Avgifter för registerhållning
  Bl.a. avgifter för registreringsskyltar, vägtrafikregistret, vägtullsregistret, saluvagnslicens.
 • Fordonsregistrering
  Ursprungskontroll och saluvagnslicens.
 • Yrkestrafik
  Bl.a. tillstånd för yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation, transporttillstånd för transport av gods utanför EU/EES, tillstånd för biluthyrning.
 • Förarutbildning och förarprövning
  Bl.a. tillstånd för att bedriva trafikskola, introduktionsutbildning, riskutbildning, yrkeskompetensutbildning m.m. 

Gällande avgifter

Du hittar gällande avgifter i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.

Förändringar från den 1 januari 2018

Från den 1 januari 2018 gör vi en omfattande förändring av avgiftsstrukturen på körkortsområdet. Vi höjer även ansökningsavgifter för att få bedriva förarutbildning och sänker samtidigt de årliga tillsynsavgifterna. Här kan du ta del av de ändringar vi gör:

 • Vi ersätter dagens tolv avgifter med en körkortsavgift. Avgiften blir 250 kronor. Den betalas vid utfärdande eller förnyelse av körkort.
 • Vi höjer avgiften för tillverkning av taxiförarlegitimation från 150 kronor till 250 kronor. Vi höjer även avgiften för tillverkning en ny taxiförarlegitimation när den gamla blivit ogiltig (eller föraren av annan anledning behöver en ny) från 120 kronor till 250 kronor.
 • Vi sänker avgiften för tillverkning av färdskrivarkort från 250 kronor till 100 kronor.
 • Vi höjer de flesta ansökningsavgifterna för tillstånd som krävs för olika typer av förarutbildning. Vi sänker samtidigt alla årliga tillsynsavgifter. Det här innebär att företag inom förarutbildningen sammantaget får lägre avgifter på några års sikt.
 • Vi går från fasta avgifter för typgodkännande av system, komponenter eller separat teknisk enhet till avgift med löpande timtaxa på 1 400 kronor/timme.
 • Vi höjer ansökningsavgiften för saluvagnslicens från 600 kronor till 2 000 kronor.
 • Vi sänker avgiften för hållbarhetsprovning för varje nyregistrerad personbil, lastbil och buss från 55 kronor till 40 kronor.
 • Vi höjer ansökningsavgiften för tillstånd att få bedriva biluthyrning från 1 200 kronor till 1 700 kronor.
 • Avgiften för tillsyn av väg som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) slopas.

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2017:93.

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.