Frågor och svar om avgifter på vägtrafikområdet

Här har vi samlat de vanligaste frågor och svar kring avgifterna inom vägtrafikområdet.

Intäkterna från vägtrafikregisteravgiften täcker inte de kostnader vi har för verksamheten.

2016 var kostnaderna för verksamheten kring vägtrafikregistret ca 710 miljoner kronor medan intäkterna var ca 460 miljoner kronor, alltså visade verksamheten ett underskott på 250 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är att avgiften tidigare har genererat ett överskott, som vi nu minskar.

Kostnaderna som finansieras av vägtrafikregisteravgiften, består inte bara av utvecklings- och driftkostnader för systemet i sig, utan även kringkostnader som är förknippade med verksamheten.

Nej, vägtrafikregisteravgiften finansierar inte annan verksamhet inom Transportstyrelsen. I avgiften ingår:

  • utveckling, drift och underhåll av vägtrafikregistret
  • utskick av information och fakturor avseende vägtrafikregisteravgiften
  • inregistrering och handläggning av ärenden, exempelvis ett ägarbyte eller på- och avställning av fordon
  • besvarande av medborgare och näringslivs frågor (ca 1,2 miljoner samtal/år) om exempelvis ägar- och registerförhållanden.

Vi sänker avgiften för tillsyn då vi tar för mycket betalt i förhållande till våra kostnader. Vi höjer avgiften för tillstånd då verksamheten går med underskott. Alla avgiftsområden inom Transportstyrelsen ska stå för sina egna kostnader, vilket innebär att vi inte kan flytta pengar mellan tillstånds- och tillsynsverksamheten.

Avgiftsintäkterna täcker inte våra kostnader vilket är orsaken till att ansökningsavgiften för saluvagnslicens höjs till 2000 kronor vid årsskiftet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!