Yrkestrafik

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har trafiktillstånd. Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen ska bland annat granska att tillståndshavare bedriver verksamheten enligt taxitrafiklagen (2012:211) och yrkestrafiklagen (2012:210). Tillsynsavgiften betalas av tillståndshavaren.

Transportstyrelsen ska även kontrollera att följande förordningar följs:

  • förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. 
  • förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter
  • lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Denna avgift tas ut av den registrerade ägaren till fordonet. 

Tillsynsavgifter för yrkestrafik

Typ av tillsynÅrlig avgift

Tillsyn av yrkestrafik och taxitrafik med befintliga tillstånd

1 500 kr

Tillsyn av redovisningscentraler för taxitrafik 

5 000 kr

Tillsyn av kör- och vilotider 

500 kr/fordon

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!