Fordon och mobila maskiner

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen kontrollerar tillverkare av fordon, fordonskomponenter och motorer till mobila maskiner enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner, fordonslagen (2002:574) och avgasreningslagen (2011:318). Transportstyrelsen kontrollerar även leverantörer av alkolås enligt körkortslagen (1998:488).

Vid utrikes förrättning tar vi även ut avgift för restid med löpande timtaxa. Vi tar som mest ut avgift för åtta timmars restid per person och väg. Vi tar även ut avgift för faktiska resekostnader, som kostnader för biljett, kostnader för transport på plats, boendekostnader, traktamenten och övriga kostnader som kan kopplas till tillsynen.

Dessutom kontrollerar Transportstyrelsen ackrediterade besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § i fordonslagen (2002:574).

Transportstyrelsen genomför även kontroll av hållbarhetskrav enligt avgasreningsförordningen (2011:345).  

 Avgifter för tillsyn

Typ av tillsynAvgift
Tillsyn av tillverkare av fordon, fordonskomponenter och motorer till mobila maskiner samt tillsyn av leverantörer av alkolås Löpande timtaxa:
1 400 kr
Kontroll av hållbarheten av motorfordons utrustning för avgasrening 40 kr/nyregistrerad personbil, lastbil och buss.

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!