Förarutbildning

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Transportstyrelsen kontrollerar de som bedriver förarutbildning enligt körkortslagen (1998:448),  lagen (1998:493) om trafikskolor, lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Avgifter för tillsyn

Den som bedriver förarutbildning betalar en årlig avgift för Transportstyrelsens tillsyn. Avgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är en grundavgift baserad på typ av tillstånd. Den andra delen är en tilläggsavgift som är baserad på antal personer som utbildar. 

Den som både bedriver förarutbildning och anordnar kunskapsprov för förarbevis betalar bara en tilläggsavgift. Avgiften baseras på det sammanlagda antalet personer som utbildar och får förrätta kunskapsprov.

Grundavgift

Typ av behörighet eller tillståndÅrlig avgift
Trafikskolor. behörighet A1, A2, A 2 000 kr
Trafikskolor, behörighet B, BE 2 000 kr
Trafikskolor. behörighet C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE 2 000 kr
Moped klass 1, behörighet AM 2 000 kr
Riskutbildning =
Behörighet A del 1 2 000 kr
Behörighet A del 2 2 000 kr
Behörighet B del 1 2 000 kr
Behörighet B del 2 2 000 kr
Förarbevis =
moped klass 2 2 000 kr
snöskoter 2 000 kr
terränghjuling 2 000 kr
Introduktionsutbildning =
Introduktionsutbildning 2 000 kr
Yrkesförarkompetens =
Godstransporter 2 000 kr
Persontransporter 2 000 kr

Tilläggsavgift

Antal utbildareÅrlig avgift
per utbildare i intervall 1-24 800 kr
per utbildare i intervall 25-49 600 kr
per utbildare i intervall 50- 400 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!