Återföring av bensinångor

Transportstyrelsen tar ut avgifter för den tillsyn och de kontroller som myndigheten utför.

Avgiften ska betalas av den som innehar ett tillstånd att hantera bensin på bensinstationer. Tillsynen sker enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Typ av tillsynAvgift
Tillsyn av återföring av bensinångor Löpande timtaxa:

1 400 kr

Om Transportstyrelsen upptäcker brister vid ett ordinarie tillsynstillfälle, som leder till ytterligare tillsynsinsatser tar vi ut en ny avgift. Den avgiften tas ut genom löpande timtaxa.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!