Yrkestrafik avgifter

Yrkesmässig trafik får drivas endast av den som har ett sådant tillstånd. Taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd. För att pröva ansökningar om bland annat yrkestrafiktillstånd, taxitrafiktillstånd, transporttillstånd eller undantag från regelverken tar Transportstyrelsen ut en avgift.

Produkt/tjänstAvgift
Tillstånd för yrkesmässig trafik  5 700 kr
Tillstånd för yrkesmässig trafik och gemenskapstillstånd vid samtidig ansökan 5 700 kr
Tillstånd att driva redovisningscentral för taxitrafik 7 500 kr
Gemenskapstillstånd när den som ansöker redan har tillstånd för yrkesmässig trafik, eller vid förnyelse av gemenskapstillstånd 1 000 kr 
Tillstånd till linjetrafik inom EES  5 700 kr
Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik
utanför EES 
8 000 kr
Förartillstånd för förare från tredje land 1 400 kr
Transportstillstånd för transport av gods
utanför EU/EES
1 400 kr
Internationellt godstrafiktillstånd/
flyttgodstillstånd CEMT
2 000 kr
Tillstånd till taxitrafik 5 700 kr 
Taxiförarlegitimation 1 200 kr
Förhandsbesked för taxiförarlegitimation 800 kr  
Undantag från föreskrifter om taxiförarlegitimation 1 200 kr  
Undantag för föreskrifter om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik 1 200 kr 
Undantag från föreskrifter om yrkesförarkompetens 1 500 kr
Undantag från medicinska krav för innehav
av taxiförarlegitimation
600 kr 
Övriga undantag enligt yrkestrafikförordningen och taxitrafikförordningen, och föreskrifter meddelade med stöd av dessa 2 500 kr
Utfärdande av färddeklaration som
kontrolldokument (way-bill och interbus)
1-5 häften:
1 000 kr
6-10 häften:
1 800 kr
Fler än 10 häften: 2 600 kr
Tillstånd för biluthyrning 1 700 kr 

Typgodkännande av färdskrivare eller
ändring i typgodkännande av färdskrivare,

Utöver den löpande avgiften ska tillverkaren också betala en avgift som motsvarar Transportstyrelsens konsultkostnader i samband med typgodkännande

Löpande timtaxa:
1 400 kr
Inledande kontroll av tillverkare av färdskrivare Löpande timtaxa:
1 400 kr
Certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare och färdskrivarkort Årlig avgift på 400 000 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!