Kollektivtrafik

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva undantag från olika typer av krav.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om undantag från lagen (2010:1065) om kollektivtrafik.

Produkt/tjänst Avgift
Ansökan om undantag Löpande timtaxa:
1 400 kr

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!