Fordonsregistrering

Transportstyrelsen för register över och förser samhället med uppgifter om fordon. För att pröva en ansökan om nedanstående tjänster tar Transportstyrelsen ut avgifter.

Produkt/tjänstAvgift
Ursprungskontroll 1 100 kr
Saluvagnslicens 2 000 kr

Regler för fordonsregistrering

Bestämmelser om fordonsregistrering finns i 12–13 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Ursprungskontroll regleras i 6 kap. 5–7b § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Bestämmelser om saluvagnslicens finns i 18–19 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister och 14 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Läs mer om registrering av fordon.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!