Avgifter för registerhållning

Den som äger ett fordon ska betala avgifter för registerhållning och registreringsskylt till Transportstyrelsen. Ägare är den som är (eller ska vara) antecknad som ägare i vägtrafikregistret. 

Avgifter för registerhållning

Aktuella avgifter för registerhållning.

Produkt/tjänst    Avgift
Vägtrafikregisteravgift (moped klass I, terrängsläp, 
annat terrängmotorfordon än tung terrängvagn).
Engångsavgift när fordonet första gången tas i trafik.
 65 kr
Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap,
tung terrängvagn, släpvagn).
65 kr/år
Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret 22 400 kr
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret 2 800 kr
Registreringsskylt och tävlingsskylt 90 kr
Ersättningsskylt/provisorisk skylt 90 kr
Skyltar för beskickningsfordon (så kallade
diplomatskyltar)
130 kr

Beställning av ny personlig skylt

90 kr

Rätten till personlig skylt, 10 år

6 200 kr

Förlängning av personlig skylt, 5 år

3 700 kr

Saluvagnsskylt (används av yrkesmässiga användare,
t ex bilhandlares gröna skylt) 

90 kr

Beställa dubblett av Del 2 av registreringsbeviset (endast vid uthämtning på postens utlämningsställen). 50 kr

Regler för registerhållning

Registerhållning, skyltar och påställning av fordon regleras av lagen (2001:558) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. I lagen och förordningen regleras bland annat vem som ska betala avgiften och när. Storleken på avgiften regleras dels i (TRVFS 2015:3) och dels i (TSFS 2015:6) båda föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet.

Bestämmelser om att personliga fordonsskyltar får tilldelas och förutsättningar för det finns i 16 kap. 6-10 §§ förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Personliga fordonsskyltar behandlas också i Trafikverkets föreskrifter om pris för personliga fordonsskyltar (TRVFS 2015:3).

Läs mer om vilka regler som gäller för registrering av fordon.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information