Avgifter vägtrafik

Här kan du läsa mer om avgifter inom vägtrafik.

Genvägar

 • Avgifter för registerhållning
  Bl.a. avgifter för registreringsskyltar, vägtrafikregistret, vägtullsregistret, saluvagnslicens.
 • Fordonsregistrering
  Ursprungskontroll och saluvagnslicens.
 • Yrkestrafik
  Bl.a. tillstånd för yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation, transporttillstånd för transport av gods utanför EU/EES, tillstånd för biluthyrning.
 • Förarutbildning och förarprövning
  Bl.a. tillstånd för att bedriva trafikskola, introduktionsutbildning, riskutbildning, yrkeskompetensutbildning m.m. 

Nya avgifter från den 1 januari 2020

Vi höjer avgifter för

 • körkort och förarbevis
 • ursprungskontroll av fordon
 • undantag inom förarprövning
 • tillsyn inom yrkestrafiken.

Vi sänker avgifter för

 • tillsyn av förarutbildning
 • registreringsskyltar.

Vi inför en ny avgift för tillsyn av busspassagerares rättigheter.

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (ändrad genom 2019:125 och 2019:141).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!