Avgifter vägtrafik

Här kan du läsa mer om avgifter inom vägtrafik.

Genvägar

 • Avgifter för registerhållning
  Bl.a. avgifter för registreringsskyltar, vägtrafikregistret, vägtullsregistret, saluvagnslicens.
 • Fordonsregistrering
  Ursprungskontroll och saluvagnslicens.
 • Yrkestrafik
  Bl.a. tillstånd för yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation, transporttillstånd för transport av gods utanför EU/EES, tillstånd för biluthyrning.
 • Förarutbildning och förarprövning
  Bl.a. tillstånd för att bedriva trafikskola, introduktionsutbildning, riskutbildning, yrkeskompetensutbildning m.m.

Nya avgifter från och med den 1 januari 2022

Inom vägtrafikområdet genomförs både höjningar och sänkningar av avgifter från och med den 1 januari 2022. Det totala avgiftsuttaget ökar.

En avgift som höjs, och som påverkar många i samhället, är vägtrafikregisteravgiften. Avgiften tas ut för varje bil, motorcykel, moped klass 1, motorredskap, släpvagn, terrängsläp och terrängmotorfordon. Den avgiften har höjts från 65 till 75 kronor. En avgift som däremot har sänkts från 80 kronor till 62 kronor är avgiften för en registreringsskylt.

En avgift som har bestlutats men som införs först den 1 januari 2023, är en årlig tillsynsavgift på 175 kronor för den som har en taxiförarlegitimation.

Klart med avgifter från årsskiftet

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari 2022 återgick Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari 2022 återgick vi även till 30-dagars betaltid.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:115).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!