Avgifter för utbildningsorganisationer

Godkännande av utbildningsanordnare

För prövning av utbildningsanordnares kvalitetsnormsystem tar Transportstyrelsen ut en fast avgift enligt nedan.

Typ av avgift

Avgift i kr

Fast avgift för prövning av kvalitetsnormsystem 6 000
Avgift per kurs 4 000
Avgift per provkursdag

2 000

Tillsyn av utbildningsanordnare

För tillsyn av utbildningsanordnare tar Transportstyrelsen ut en årsavgift enligt nedan.

Typ av avgift

Avgift i kr

Årsavgift för tillsyn av utbildningsanordnare  6 000
Årsavgift per godkänd kurs

  4 000 

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!