Kvarhållande

För förrättning i samband med kvarhållande av fartyg tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift enligt Tidsbaserad avgift.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!