Kustfartstillstånd

För tillståndsprövning som rör kustfartstillstånd (cabotage) tar Transportstyrelsen ut en avgift enligt nedan.
 
Typ av avgift

Avgift i kr

Tillståndsprövning som rör kustfartstillstånd (cabotage)  3 000

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!