Registerhållningsavgift

För varje fartyg som registrerats i fartygsregistret tar Transportstyrelsen ut en registerhållningsavgift enligt nedan. Avgiften ska betalas av den som är registrerad som fartygsägare i fartygsregistret den 1 januari det år som avgiften avser.

Typ av avgiftAvgift i kr per år
Registerhållningsavgift för fartygsregistret

600 

För ett fartyg där avregistreringsgrund föreligger och en anteckning har gjorts enligt 2
kap. 28 § första stycket 6 sjölagen (1994:1009) i fartygsregistret tas ingen
registerhållningsavgift ut. 

Har du frågor om avgiften mejla till sjofartsregistret.avgifter@transportstyrelsen.se.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!