Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari återgår Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari återgår vi även till 30-dagars betaltid.

Genvägar

Nya avgifter för förarbevis för vattenskoter

Den 1 juli införs nya avgifter för utbildning och förarbevis för vattenskoter.

Från och med den 1 maj 2022 krävs det förarbevis för att få köra vattenskoter. De nya avgifterna är:

 • Prövning av ansökan om förarbevis, 300 kronor
 • Utfärdande av plastkort med förarbevis, 200 kronor
 • Prövning av ansökan om tillstånd att få utbilda, 7 000 kronor
 • Tillsyn av utbildningsanordnare, 5 000 kronor/år

Förslag om nya avgifter från årsskiftet

Vi föreslår höjningar av avgifter inom flera områden från och med den 1 januari 2022. De avgifter vi föreslår att höja är

 • de årliga tillsynsavgifterna för fartyg
 • grundavgiften i samband med förrättningar
 • registerhållningsavgifter
 • utfärdande av sjöarbetscertifikat och säkerhetsbesättningsbeslut för fiskefartyg
 • lotsdispenser
 • andra personliga behörigheter
 • avgifter inom forsränning.

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:52).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!