Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Transportstyrelsen höjer bara en avgift nästa år

Transportstyrelsen genomför årligen en översyn av avgifterna för att säkerställa balans mellan intäkter och kostnader. Förslagen på ändrade avgifter brukar skickas ut på remiss i juni.

Med anledning av covid-19 och det mycket svåra läge pandemin medför i samhället har vi beslutat att inte göra några avgiftsförändringar för 2021, med endast få undantag. Ett förslag på ändrade avgifter inom ett fåtal områden kommer att skickas ut på remiss efter sommaren.

Genvägar

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2019:125 och 2019:141).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!