Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Genvägar

Nya avgifter från och med den 1 januari 2022

Inom sjöfartsområdet har vi höjt flera avgifter den 1 januari 2022. Några exempel är de årliga tillsynsavgifterna för fartyg, grundavgiften i samband med förrättningar och handläggning av ärenden i fartygsregistret. Vi har även höjt avgifter för personliga behörigheter och certifikat.

Klart med avgifter från årsskiftet

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari 2022 återgick Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari 2022 återgick vi även till 30-dagars betaltid.

Nya avgifter för förarbevis för vattenskoter

Den 1 juli 2021 infördes nya avgifter för utbildning och förarbevis för vattenskoter. Från och med den 1 maj 2022 krävs det förarbevis för att få köra vattenskoter. De nya avgifterna är:

  • Prövning av ansökan om förarbevis, 300 kronor
  • Utfärdande av plastkort med förarbevis, 200 kronor
  • Prövning av ansökan om tillstånd att få utbilda, 7 000 kronor
  • Tillsyn av utbildningsanordnare, 5 000 kronor/år

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:115).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!