Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Genvägar

Aktuella avgifter 

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!