Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Genvägar

Nya avgifter från den 1 januari 2020

Vi höjer avgifter för

  • hamnskydd
  • fartygsregistret
  • lotsdispenser.

Vi sänker avgifter för

  • manuell registrering av fartygsuppgifter
  • försäkringscertifikat
  • personliga behörigheter och certifikat.

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2019:125 och 2019:141).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!