Tillståndsprövning och tillsyn enligt Transportstyrelsens bestämmelser om obemannade luftfartyg

Årsavgift för tillsyn av verksamheter med tillstånd enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg ska tas
ut enligt nedanstående tabell.

Kategori Årsavgift
2 1 200 kronor
3 4 000 kronor
4 95 000 kronor

Annan luftfart för statsändamål

För tillsyn av verksamhet i form av annan luftfart för statsändamål,
som Transportstyrelsen har utfärdat särskilda villkor för, ska en årsavgift på
10 000 kr tas ut.

Modellflygklubbar

För tillståndsprövning för modellflygklubbar enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg ska en avgift på 2 000 kronor tas ut.
För tillsyn av modellflygklubbar med tillstånd enligt Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg ska en årsavgift på
2 000 kronor tas ut. När ett första tillstånd utfärdas ska även årsavgiften tas ut och påföras för den del av kalenderåret, räknat per kvartal, som återstår.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!