Tillstånd enligt del CAO

För tillståndsprövning enligt bilaga VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För organisationer med behörighet för underhåll enligt bilaga VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften stiger med ökande antal behörighetskategorier enligt tillägg I i bilaga VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014.

Behörigheterna A2, A3, A4, B1, B2, B3 och D1 räknas som en behö-rig¬het vardera. Behörigheterna inom kategori C räknas som en behörighet oav¬sett antal C-behörigheter på tillståndet. Antalet behörighets¬kategorier framgår av tillståndshandlingen och omfattar samtliga stationer som ingår i tillståndet.

  1 behörighet 2-3 behörigheter 4-5 behörigheter 6 eller fler behörigheter
Årsavgift (kr)  20 400 25 700 45 600 50 900
Extra verksamhetsort (kr) 7 300 7 300 7 300 7 300

För tillståndsprövning enligt tillägg I i bilaga VIII (Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För organisationer med behörighet för fortsatt luftvärdighet, granskning
av luftvärdighet eller utfärdande av flygtillstånd enligt tillägg I i bilaga VIII
(Del CAO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt
följande tabell. Behörigheterna räknas som en behörighet oavsett antalet
behörigheter på tillståndet.

Grundläggande årsavgift (kr) 9 800
Avgift per extra lokaliseringsort (kr) 2 000
Tillsyn av "technical services" per leverantör och extra ort (kr) 2 000

För organisationer som har tillstånd enligt kapitel F eller G i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 och ansöker om övergång till tillstånd enligt Part CAO ska en löpande avgift enligt 2 kap. 7 § tas ut om extra tillsynsförrättning krävs.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!