Godkända tillverkningsorganisationer

För tillståndsprövning av organisationer enligt kapitel G i avsnitt A i bilaga I (Del-21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (POA, production organisation approval) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För kontroll av organisationer med tillverkningsgodkännande ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Årsavgiftens storlek bestäms av det tillsynsbehov (normalt eller lågt) som Transportstyrelsen fastställer vid en riskklassificering i slutet av varje löpande 24 månaders tillsynsperiod. Klassificeringen baseras på fasta kriterier och gäller för de två efterföljande kalenderåren. Om klassificeringen ändras ska den nya årsavgiften tas ut från och med följande kalenderår.

Typ av avgiftAvgift i kr
Grundläggande avgift, lågt tillsynsbehov                                    130 000
Grundläggande avgift, normalt tillsynsbehov 155 000
Per lokaliseringsort 18 700

För auktorisationsbevis som utfärdas för konstruktions- och tillverkningsgodkännanden tas en avgift ut enligt Avgift för tillståndsprövning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!