Tillstånd enligt Del M kapitel G

Avgifter för luftvärdighetsorganisationer som inte ingår
i ett drifttillstånd (AOC)

För tillståndsprövning för luftvärdighetsorganisationer enligt kapitel G i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Avgifter för fristående luftvärdighetsorganisationer med tillstånd enligt kapitel G i bilaga I (Del M) till förordning (EU) nr 1321/2014 tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Avgiften bestäms av det MTOM på det tyngsta luftfartyget i tillståndet.

 

0 -

2 730 kg

2 731 -

5 700 kg 

5 700 -

10 000 kg

10 000 kg

eller tyngre

Grundläggande avgift (kr) 9 800 31 400 70 100 98 900

Avgift per extra
lokaliseringsort (kr) 

2 000 6 300 14 000 18 800

Tillsyn av
"Technical  services" per leverantör och extra ort (kr)

2 000 6 300 14 000 18 800

Avgifter för luftvärdighetsorganisationer som ingår i ett drifttillstånd (AOC)

Avgifter för luftvärdighetsorganisationer i samband med drifttillstånd enligt kapitel G i bilaga I (Del M) till förordning (EU) nr 1321/2014 tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Luftfartygets vikt avgör avgiftens storlek.

 

0 -

2 730 kg

2 731 -

5 700 kg

5 700 -

10 000 kg

10 000 kg

eller tyngre

Grundläggande avgift (kr) 53 600 74 200 109 900 206 100

Avgift per extra 
lokaliseringsort (kr)

10 700 14 900 22 000 41 200

Tillsyn av 
"Technical  services" per leverantör och extra ort (kr)

10 700 14 900 22 000 41 200

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!