Tillstånd enligt Del M kapitel F

För tillståndsprövning enligt kapitel F i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §. 

För verkstäder med tillstånd enligt kapitel F i bilaga I (Del-M) ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften stiger med ökande antal behörighetskategorier enligt tillägg IV i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014.

Behörigheterna A2, A3, A4, B1, B2, B3 och D1 räknas som en behörighet vardera. Behörigheterna inom kategori C räknas som en behörighet oavsett antal C-behörigheter på tillståndet. Antalet behörighetskategorier framgår av tillståndshandlingen och omfattar samtliga stationer som ingår i tillståndet.

 1
behörighet
2-3
behörigheter
4-5
behörigheter
6
eller fler behörigheter
Årsavgift
i kr
20 600 26 000 46 100 51 500
Extra verksamhetsort (kr) 7 300 7 300 7 300 7 300

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!