Auktorisationsbevis (AUB)

För utfärdande eller ändring av auktorisationsbevis enligt (AUB) enligt nationella regler ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För verkstäder med auktorisationsbevis (AUB) ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. När ett auktorisationsbevis kombineras med ett annat tillstånd för en underhållsverkstad ska årsavgiften reduceras för auktorisationsbeviset med hälften..

  1 behörighet2 eller flera
behörigheter
Grundläggande avgift kr       5 100 7 700
Extra verksamhetsort (kr) 2000 2000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!