Luftfartsskydd

Avgifter för tillståndsgivning och tillsyn inom luftfartsskyddsområdet tas ut enligt föreskrifterna i detta kapitel och enligt de principer som framgår av Inledande bestämmelser.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!