Undantag

Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter.

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!