Radiotelefonibehörighet – separat behörighetsbevis för flygtekniker

Avgift för separat behörighetsbevis för radiotelefoni ska betalas med det belopp som framgår av följande tabell.

Behörighetsbevis för radiotelefoni (RT) Grundläggande avgift (kr)
Första utfärdande 500
Utskrift av dubblett 600

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!