Privat- och trafikflygarcertifikat

Avgifter för privat- och trafikflygarcertifikat och tillhörande behörigheter, avgifter för segelflygplan, ultralätta flygplan, ballong och flygmaskinist samt avgifter för behörigheter till certifikat och för validering av certifikat ska betalas med de belopp som framgår av följande tabeller.

För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften betalas.

Innehåll på sidan

Privatflygarcertifikat PPL/LAPL

Privatflygarcertifikat – PPL/LAPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet. (Avser även överföring från annat EU-land.)
   500 5 140/2 570  
Årsavgift      500
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust 750    

Trafikflygarcertifikat - CPL

Trafikflygarcertifikat – CPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet
   500  5 140/2 570   
Årsavgift       1 100
Överföring av certifikat från annat EU-land 2 700    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    750     

Trafikflygarcertifikat - MPL och ATPL

Trafikflygarcertifikat – MPL och ATPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande av certifikat
inklusive en typbehörighet
1 700    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
 

9 700/4 850
6 250/3 125

 
Årsavgift      2 600
Överföring av certifikat från annat EU-land 2 700    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    750    

Segel - S, SPL, LAPL(S), Ballong - FB, BPL, LAPL(B) och Ultralätta luftfartyg - UL

Segel – S, SPL, LAPL(S),
Ballong – FB, BPL, LAPL(B),
Ultralätta luftfartyg – UL
Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr

Första utfärdande av certifikat

500     

Årsavgift 

    500 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 750    

Behörighet för ultralätt luftfartyg - separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL

Behörighet för ultralätt luftfartyg – separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr

Första utfärdande (utan tidigare innehav av UL-behörighet eller UL-certifikat)

 500    

Flygmaskinist - F/EL

Flygmaskinist – F/EL Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr

Första utfärdande av certifikat inklusive en klass eller typ-behörighet

710  5 140/2 630   

Årsavgift 

    2 660 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 750    

Behörigheter

Behörigheter Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Utökning med mörker i PPL/LAPL (endast vid separat utfärdande)     500    
Utökning med typ- eller klass­behörighet enpilot  1 400 5 140/2 570   

Utökning med typ- eller klass­behörighet flerpilot

1 900    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
  9 700/4 850
6 250/3 125 
 
Utökning med IR- eller EIR-behörighet     500 5 140/2 570   
Utökning med instruktörs­behörighet 1)     500 9 700/4 850  
Utökning med ytterligare typ­behörighet för TRI, SFI, per tillfälle   500  9 700/4 850  
Utfärdande av ny giltighets­period för typ-, klass- eller IR-behörighet, per tillfälle     500    

Utökning med typbehörighet flerpilot för flygmaskinist

1 850 7 420/5 030  

Utökning med övriga behörigheter

500     
Borttagning av begränsning, per tillfälle 500    

Validering av certifikat

Validering av certifikat Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Första utfärdande 3 000 2)  
Förnyelse  1 100    

Behörighet att framföra ex-militära luftfartyg (LOA)

Behörighet att framföra ex-militära luftfartyg (LOA) Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Utfärdande 780    
Förlängning/förnyelse 780    
Separat utökning, per tillfälle 780    

Godkännande av utländskt certifikat för test- och färjeflygningar

Godkännande av utländskt certifikat för test- och färjeflygningar Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Utfärdande 1 000    

1)  För vissa behörigheter krävs inte praktiskt prov. 
2) Avgiften för praktiskt prov bestäms av vilken typ eller klass provet utförts på. Se under rubrik "Behörigheter".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!