Privat- och trafikflygarcertifikat

Avgifter för privat- och trafikflygarcertifikat och tillhörande behörigheter, avgifter för segelflygplan, ultralätta flygplan, ballong och flygmaskinist samt avgifter för behörigheter till certifikat och för validering av certifikat ska betalas med de belopp som framgår av följande tabeller. För praktiska prov, som sker i form av omprov, ska den lägre avgiften betalas.

 Grund-
läggande
avgift i kr
Avgift för
praktiskt
prov i kr
Årsavgift
i kr
Privatflygarcertifikat – PPL/LAPL      
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet. (Avser även överföring från annat EU-land.)
   500 5 140/2 570  
Årsavgift          450
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    600    
Trafikflygarcertifikat – CPL      
Första utfärdande av certifikat
inklusive en klass eller typbehörighet
   500  5 140/2 570   
Årsavgift       1 000
Överföring av certifikat från annat EU-land 2 500    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    600     
Trafikflygarcertifikat – MPL och ATPL       
Första utfärdande av certifikat
inklusive en typbehörighet
1 600    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
 

9 700/4 850
6 250/3 125

 
Årsavgift      2 400
Överföring av certifikat från annat EU-land 2 500    
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust    600    

Segel – S, SPL, LAPL(S)
Ballong – FB, BPL, LAPL(B)
Ultralätta luftfartyg – UL

     

 Första utfärdande av certifikat

500     

Årsavgift 

    450 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 600    

Behörighet för ultralätt luftfartyg – separat bilaga till PPL, CPL, ATPL eller MPL

     

Första utfärdande (utan tidigare innehav av UL-behörighet eller UL-certifikat)

 500    

Flygmaskinist – F/EL

     

Första utfärdande av certifikat inklusive en klass eller typ-behörighet

710  5 140/2 630   

Årsavgift 

    2 660 

Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust

 600    
Behörigheter      
Utökning med mörker i PPL/LAPL (endast vid separat utfärdande)     500    
Utökning med typ- eller klass­behörighet enpilot  1 300 5 140/2 570   

Utökning med typ- eller klass­behörighet flerpilot

1 700    

Provavgift

  • När en sökande gör prov
  • När två sökande gör prov vid samma tillfälle
  9 700/4 850
6 250/3 125 
 
Utökning med IR- eller EIR-behörighet     500 5 140/2 570   
Utökning med instruktörs­behörighet 1)     500 9 700/4 850  
Utökning med ytterligare typ­behörighet för TRI, SFI, per tillfälle   500  9 700/4 850  
Utfärdande av ny giltighets­period för typ-, klass- eller IR-behörighet, per tillfälle     500    

Utökning med typbehörighet flerpilot för flygmaskinist

1 850 7 420/5 030  

Utökning med övriga behörigheter

500     
Borttagning av begränsning, per tillfälle 500    
Validering av certifikat      
Första utfärdande 2 700 2)  
Förnyelse  1 000    

1)  För vissa behörigheter krävs inte praktiskt prov. 
2) Avgiften för praktiskt prov bestäms av vilken typ eller klass provet utförts på. Se under rubrik "Behörigheter".

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!