Certifikat för flygledare (ATCO) och behörighetsbevis för AFIS-personal

Avgifter för certifikat för flygledarelev, behörighetsbevis för AFIS-elev, certifikat för flygledare och behörighetsbevis för AFIS ska betalas med de belopp som framgår av följande tabell.

Certifikat för flygledarelev och behörighetsbevis för AFIS-elev 

Grund-
läggande

avgift i kr

Årsavgift
i kr     
Första utfärdande (inklusive behörigheter) 1 100  
Certifikat för flygledare – ATCO    
Första utfärdande (inklusive behörigheter) 1 100  
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)   1 300
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust  600  
Behörighetsbevis för AFIS-personal – AFISO    
Första utfärdande 700  
Årsavgift (faktureras vid ingången av det kalenderår som avgiften avser)   450
Utskrift av dubblett vid stöld eller förlust 600  
Behörigheter    
Utökning med behörighet (per tillfälle) 700  

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!