Certifierad underhållspersonal och ballong- och fallskärmstekniker

Avgifter för att utfärda, förnya, utöka eller konvertera certifikat, behörighetsbevis och tillstånd för certifierad underhållspersonal, ballong- och fallskärmstekniker tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Avgiften för Del 66-certifikat består av en grundläggande avgift, en utfärdande- eller förnyelseavgift samt en avgift som tas ut för varje enskild luftfartygstyp eller motsvarande som införs i certifikatet. Avgifterna gäller oavsett om utbildningen eller examinationen skett i Sverige eller vid en utländsk utbildningsinstans.

Del 66Avgift i kr
Grundläggande avgift Del 66-certifikat 1 900
Utfärdande  6 700
Förnyelse 1 900
Förnyelse av utgånget certifikat 2 900
Utskrift av Del 66-certifikat (kopia av gällande certifikat) 1 900
ProduktAvgift i kr
Kategori/underkategori (A1,A2,A3,A4,B1.1,B1.2,B1.3,B1.4,B2,B3,C) 1 900
Luftfartygstyp, grupp 1 3 000
Luftfartygstyp, grupp 2 och 3 3 000
Gruppbehörighet, grupp 2 och 3 3 000
Luftfartygstyp, nationell behörighet (Annex I) 3 000
Borttagning av begränsning 1 900
Typexamination, grupp 2 och 3 12 000 
Typexamination, nationell behörighet (Annex I)                     10 700
Prov, avlimitering 3 000
Del 66 Teori - Direkt godkännande enligt 66.B.130 50 300
Del 66 Praktik - Direkt godkännande enligt 66.B.130 25 000
Praktik enligt Del 66 10 500
ÖvrigtAvgift i kr
Tillstånd ballongtekniker 
Tillstånd fallskärmstekniker 
 2 300 (årsavgift)

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!