Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Genvägar

Förslag om undantag för kulturhistoriskt intressanta luftfartyg

Transportstyrelsen föreslår att luftfartyg som är kulturhistoriskt intressanta ska undantas från den årliga registerhållningsavgiften och från luftvärdighetsavgift.
Transporstyrelsen föreslår samtidigt att det införs en prövningsavgift på 1 400 kronor för att bedöma om luftfartyget är kulturhistoriskt intressant. Här hittar du förslaget.

Klart med avgifter för drönare

Den 1 januari infördes nya regler för att få flyga med drönare inom hela EU. Nu är avgifterna för att få utbilda och för att få ta drönarkort beslutade. För de allra flesta kommer provet som krävs för att få ett drönarkort att kosta 130 kronor. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kommer att kosta 50 kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare. Här finns alla nya avgifter.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2020:83).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!