Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Genvägar

Nya avgifter från och med den 1 januari 2022

Vi har höjt flera avgifter inom luftfartsområdet från och med den 1 januari 2022. Några exempel är avgifter för obemannade luftfartygssystem, handläggning av ärenden i luftfartygsregistret. Vi har även höjt avgifter för verkstäder, certifikat och andra personliga behörigheter, utbildningsorganisationer, flygoperatörer, flygplatser, flygtrafiktjänst samt luftfartsskydd.

Klart med avgifter från årsskiftet

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari 2022 återgick Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari 2022 återgick vi även till 30-dagars betaltid.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:115).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!