Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari återgår Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari återgår vi även till 30-dagars betaltid.

Genvägar

Kulturhistoriskt intressanta luftfartyg undantas från avgifter

Från och med den 1 juli är det möjligt för kulturhistoriskt intressanta luftfartyg att slippa betala den årliga registerhållningsavgiften och luftvärdighetsavgiften. Transportstyrelsen tar ut en prövningsavgift på 1 400 kronor för att bedöma om luftfartyget är kulturhistoriskt intressant.

Förslag om nya avgifter från årsskiftet

Vi föreslår höjningar av avgifter inom flera områden från och med den 1 januari 2022. Höjningar föreslås bland annat inom

  • luftfartsskydd
  • flygoperatörer
  • flygtrafiktjänst
  • verkstäder
  • personliga tillstånd
  • utbildningsorganisationer.

I vissa fall sker också en förändring av avgiftskonstruktionen så att respektive avgift bättre speglar resursåtgången, till exempel inom operativa licenser och registerhållning där avgifterna i större utsträckning differentieras.

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Avgifter för drönare

Den 1 januari infördes nya regler för att få flyga med drönare inom hela EU. För de allra flesta kostar provet, som krävs för att få ett drönarkort, 130 kronor. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kostar 50 kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare. 

Obemannade luftfartygssystem - drönare

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:52).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!