Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Genvägar

Vi tar inte längre ut någon myndighetsavgift

Myndighetsavgiften inom luftfarten har tagits bort. Verksamheter som tidigare finansierats via myndighetsavgiften, finansieras därmed i stället med skattemedel, precis som inom övriga trafikslag.

Aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.