Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva en ansökan om säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare. Nivån på avgiften skiljer sig åt beroende på om ansökan omfattar sidospår eller huvudspår. Omfattar tillståndet till någon del huvudspår debiteras avgift enligt huvudspår.

Säkerhetstillstånd som omfattar sidospår eller huvudspår

Uppgifterna avser antal spårkilometer som infrastrukturförvaltaren ansöker om att förvalta och/eller bedriva trafikledning på.

Antal spårkilometer som tillsynsobjektet förvaltar och/eller bedriver trafikledning på Avgift (kr)
Sidospår - 1,0 km 27 000
Sidospår 1,1 - 9,9 km 63 000
Sidospår 10 - 100 km 89 000
Sidospår 101 km - 95 000
Huvudspår - 100 km 72 000
Huvudspår 101 - 1 999 km 179 000
Huvudspår 2 000 km - 1 476 000
Huvudspår - 100 km, enbart trafikledning 9 000
Huvudspår 101 - 1 999 km, enbart trafikledning 27 000
Huvudspår 2 000 km -, enbart trafikledning 89 000

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!