Tillstånds- och andra prövningar

Transportstyrelsen tar ut avgifter för att behandla ansökningar av tillstånd och andra prövningar.

Transportstyrelsen tar ut avgifter för ansökningar om:

 • licens, säkerhetsintyg del A och del B samt nationellt trafiksäkerhetstillstånd
 • tillstånd för drift av spårtrafik (trafikutövning)
 • säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare
 • tillstånd för drift av spåranläggningar (spårinnehav) eller särskild trafikledningsverksamhet
 • godkännande av trafikplatsnamn för järnväg
 • tillstånd för järnvägsfordonsförare, examinator, utbildningsanordnare, läkare och psykolog
 • särskild bedömning av lämplighet för järnvägsfordonsförare
 • undantag från krav på hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med betydelse för trafiksäkerheten
 • godkännande av fordon och delsystem för järnväg
 • undantag från tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
 • godkännande av spåranläggning eller fordon för tunnelbana och spårväg.

Museiorganisationer är befriade från vissa av ansökningsavgifterna, se 3 kap. 1 § Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet. För att bli befriad från avgifter krävs ett särskilt beslut från Transportstyrelsen om att bli betraktad som museiorganisation.

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!