Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Förslag på nya och ändrade avgifter från den 1 januari 2020

Nu skickar vi ut förslaget på nya och ändrade avgifter på remiss. I år föreslår vi många justeringar.

Nyhet 2019-06-04: Många justerade avgifter i årets förslag

Genvägar

Aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!