Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Mest besökta avgifterna

Nya avgifter för tjänsteleverantörer från den 1 januari 2019

Från den 1 januari tar Transportstyrelsen ut avgifter för tillsyn av tjänsteleverantörer. Avgiften tas ut i form av löpande timtaxa på 1 400 kronor. Detsamma gäller för ansökan om undantag från den EU-förordning, som reglerar tillträde till anläggningar för tjänster och järnvägsrelaterade tjänster.

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!