Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Genvägar

Beslut om nya avgifter på järnvägsområdet

Det fjärde järnvägspaketet införlivas i svenska regler den 1 juni 2022. Vi har därför anpassat avgiftsföreskrifterna. 

Det finns osäkerhet kopplat till hur vår verksamhet på järnvägsområdet kommer att påverkas av de nya reglerna, framför allt beträffande volymer och resursåtgång för specifika ärendetyper och enskilda ärenden. Därför har vi bara beslutat om justeringar som har direkt koppling till införandet av det fjärde järnvägspaketet.

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Vi föreslår inga justerade avgifter från 2023

Inom järnvägsområdet föreslås inga avgiftsförändringar från januari 2023. Anledningen till det är att vi införlivade det fjärde järnvägspaketet den 1 juni 2022 och då justerades avgifter med bäring på det fjärde järnvägspaketet.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2022:46).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!