Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Genvägar

Förslag på nya avgifter på järnvägsområdet

Det fjärde järnvägspaketet ska vara införlivat i svenska regler den 1 februari 2022. Vi behöver därför anpassa avgiftsföreskrifterna. 

Det finns fortfarande viss osäkerhet kopplat till hur vår verksamhet på järnvägsområdet kommer att påverkas av de nya reglerna, framför allt beträffande volymer och resursåtgång för specifika ärendetyper och enskilda ärenden. Därför är utgångspunkten i det här förslaget att vi bara gör justeringar som har direkt koppling till införandet av det fjärde järnvägspaketet.

Här kan du ta del av remissen.

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari 2022 återgick Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari 2022 återgick vi även till 30-dagars betaltid.

Uppehåll i faktureringen av vissa avgifter

Det fjärde järnvägspaketet regleras dels genom de EU-förordningar som trädde i kraft den 31 oktober 2020, dels genom svenska lagar. De nya lagarna är dessvärre försenade och det påverkar våra möjligheter att kunna ta ut vissa avgifter. Här kan du se vilka ärendetyper som berörs.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:115).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!