Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Uppehåll i faktureringen av vissa avgifter

Det fjärde järnvägspaketet regleras dels genom de EU-förordningar som trädde i kraft den 31 oktober, dels genom svenska lagar. De nya lagarna är dessvärre försenade och det påverkar våra möjligheter att kunna ta ut vissa avgifter. Här kan du se vilka ärendetyper som berörs.

Genvägar

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2020:83).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!