Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Återgång till 30-dagars betaltid från årsskiftet

Den 1 januari återgår Transportstyrelsen till 30-dagars betaltid på alla fakturor. Under våren 2020 införde Transportstyrelsen lättnader på avgiftsområdet, i form av tillfälligt pausad fakturering och längre betaltid. Redan för ett år sedan återupptogs utskicken av fakturor. Från och med den 1 januari återgår vi även till 30-dagars betaltid.

Uppehåll i faktureringen av vissa avgifter

Det fjärde järnvägspaketet regleras dels genom de EU-förordningar som trädde i kraft den 31 oktober, dels genom svenska lagar. De nya lagarna är dessvärre försenade och det påverkar våra möjligheter att kunna ta ut vissa avgifter. Här kan du se vilka ärendetyper som berörs.

Inget förslag om ändrade avgifter från årsskiftet

Vi föreslår inga avgiftsförändringar på järnvägsområdet i nuläget.

När fjärde järnvägspaketet införlivas i svensk lagstiftning kan det medföra avgiftsförändringar. Det här innebär att det skulle kunna bli förändringar även på järnvägsområdet från och med den 1 januari 2022. Innan avgifterna förändras kommer i så fall även ett sådant förslag att skickas på remiss.

Genvägar

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2021:52).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!