Vägen till självkörande fordon – hur ska de bli en del av transportsystemet?

2018-03-07

Utredningen "Vägen till självkörande fordon" överlämnades den 7 mars till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Utredningen har haft i uppdrag att se över hur självkörande fordon kan bli en del av transportsystemet. Transportstyrelsen föreslås få flera nya uppdrag.

Självkörande buss i Kista. Det första försöket med självkörande fordon i Sverige

Arbetet har letts av regeringens särskilda utredare Jonas Bjelfvenstam, till vardags mer känd i rollen som Transportstyrelsens generaldirektör. Han ser utmaningar inom tre huvudsakliga områden:

  • Reglering
  • Teknik
  • Acceptans

- Det behövs ändamålsenliga regler för att få kontroll över utvecklingen. Hur skapar vi bra förutsättningar för introduktion av självkörande fordon i allmän trafik? Vi måste också möjliggöra för nya tekniska lösningar i processen. Och sist men inte minst måste vi skapa acceptans bland övriga trafikanter för tanken om självkörande fordon, säger Jonas Bjelfvenstam.

Utredningen föreslår ett flertal åtgärder för att få igång utvecklingen och användningen av självkörande fordon, bland annat att:

  • Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare
  • Nytt ansvarssystem med bland annat ägaransvar 
  • Introduktion av helt automatiserade motorredskap klass II i 20 km/t eller gångfart utan tillstånd till försöksverksamhet.
  • Krav på lagring av vissa data för fordon med både manuell och automatiserad körning.

Transportstyrelsen föreslås få nya uppgifter

Utredningen föreslår ett tydligt ägaransvar med sanktionsavgift för den som bryter mot reglerna och att Transportstyrelsen ska få rätt att ta ut sådana sanktionsavgifter. Den föreslår också att Transportstyrelsen ska utföra viss tillsyn och tillståndsgivning för datalagring och noterar att det finns ett behov av föreskrifter på området.

Fortsatt arbete på regeringskansliet

I och med överlämnandet till regeringen är utredningens arbete avslutat. Om förslagen i utredningen ska bli verklighet eller inte är en fråga för regeringen att ta ställning till.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth meddelande på en pressträff under torsdagen att utredningen nu kommer att remitteras till berörda myndigheter och andra aktörer och att regeringen avser att återkomma i frågan.

Läs regeringens pressmeddelande (på regeringens webbplats)

Till toppen