Transportstyrelsen och Trafikverket på DN debatt: Hög tid att yrkestrafiken och förare tar sitt ansvar!

2019-01-29

I dag skriver Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam tillsammans med Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon på DN debatt på temat trafiksäkerhet.

Vi är oroade över att så många människor omkommit i vägtrafiken och att minskningen av antalet omkomma i vägtrafiken stannat av de senaste åren. Det behövs omfattande åtgärder inom trafiksäkerhetsområdet och mycket görs redan. Men allt går inte att bygga bort. Debattartikeln uppmanar därför yrkesförare, deras arbetsgivare, beställare av transporter och enskilda bilförare att ta ett större ansvar för
trafiksäkerheten. Det är nödvändigt för att vi ska lyckas få ned antalet döda i
vägtrafiken och nå nollvisionen. Debattartikeln går att läsa här: https://www.dn.se/debatt/yrkesforarna-kor-for-fort-nu-behovs-en-skarpning/

Till toppen