Transportstyrelsen bemöter Motormännen

2017-09-25

Transportstyrelsen kritiseras av Motormännen för att inte agera tillräckligt gentemot fordonstillverkare och kräva åtgärder mot utsläppsfusk.
Vår möjlighet att påverka sker i olika forum inom EU och internationellt. Där kan vi driva på för att exempelvis ändra internationell lagstiftning.

Det är genom vårt arbete inom EU som det sedan den 1 september finns ett nytt europeiskt regelverk om avgastester. Den nya testmetoden utgår från en körning som är mer lik det sätt som fordonet används. Test ska köras i verklig trafik med mätutrustningen installerad på fordonet. Detta gör det mycket svårare för en tillverkare att manipulera fordonen.

Transportstyrelsen kan inte tvinga ett en fordonstillverkare att åtgärda fel så länge fordonet är typgodkänt i ett annat land.
Inom EU har fordonstillverkare möjlighet att fritt välja i vilket land de ansöker om godkännande av fordon. Ett godkänt fordon kan sedan registreras i alla EU länder.

De åtgärder som görs för att uppgradera den felaktiga mjukvaran kräver i sin tur nya typgodkännanden. Biltillverkaren behöver alltså få ett godkännande av uppdateringen innan berörda modeller kan åtgärdas.Transportstyrelsen kan inte kräva åtgärder innan uppdateringen är godkänd.

Det påstås att Transportstyrelsen sviker Sveriges bilister genom att vilja införa miljözoner. Transportstyrelsen har tagit fram förslag på hur två nya typer av miljözoner kan se ut. Beslut om att införa miljözon fattas av berörd kommun. Det gör inte Transportstyrelsen.

Till toppen